Legemidlene som benyttes i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er opioidene metadon og buprenorfin. LAR-legemidlene er langtidsvirkende og har en halveringstid på 24–36 timer, mens opioidet heroin er korttidsvirkende og gir en rusvirkning og opioid effekt på 3–6 timer.


Last ned hele artikkelen i PDF-format her.


(Publisert i NFT nr. 9/2019 side 18)