Inntak av alkohol kan gi skadelige interaksjoner mellom legemidlet og alkohol. Interaksjoner kan gi seg tilkjenne som rusforsterkning, uønskede bivirkninger, i noen tilfelle terapisvikt og kan i verste fall ha meget alvorlige konsekvenser. Farmasøyten kan hjelpe pasienten ved å gjøre oppmerksom på mulighetene for slike interaksjoner og derved bidra til at skadelig rusforsterkning unngås og til et bedre behandlingsresultat hos pasientene. 


Last ned hele artikkelen i PDF-format her.


(Publisert i NFT nr. 7/2019 side 37)