Mange legemidler som kan påvirke kjøreevnen er merket med varseltrekant, men ikke alle, for eksempel visse antipsykotika og antidepressiva. Varseltrekantmerkingen er kun veiledende, og man bør uansett forholde seg til preparatomtalens forsiktighetsregler. For noen sykdommer kan tvert imot bruk av legemidler med varseltrekant være nødvendig for å oppfylle helsekravet, for eksempel ved epilepsi. For flere sykdommer og tilstander må legen vurdere sykdom og tilhørende legemiddelbruk i sammenheng.

Last ned hele artikkelen i PDF-format her.

(Publisert i NFT nr. 5/2018 side 25)