Studier viser at legemiddelrelaterte problem (LRP) er svært vanlig hos eldre. En av oppgavene til farmasøyten er å avdekke LRP og finne gode løsninger på disse. Mange får legemidler forskrevet av både fastlege og ulike spesialister uten at helheten i legemiddelbehandlingen alltid vurderes. Ofte kan det være utfordrende å finne ut hvilke legemidler kunden skal bruke når detforeligger ulike lister, og e-resepter ikke er oppdaterte. Samstemming av legemiddelinformasjon er svært viktig. Farmasøyten kan identifisere og løse LRP i resepturen i samråd med kunden og/eller lege, eller ved å utføre legemiddelgjennomganger (LMG) i tverrfaglige team.

Last ned hele artikkelen i PDF-format her.

(Publisert i NFT nr. 8/2018 side 34)