Malaria er en sykdom som forårsakes av en parasitt som overføres fra person til person gjennom bitt av infisert mygg. Følgende arter gir sykdom hos mennesker: Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae og P. knowlesi. Infeksjon med P. falciparum er den mest alvorlige, med fare for alvorlig sykdom og død. De andre malariaformene kan gi kraftige symptomer, men er sjelden livstruende. Malaria forekommer endemisk i 91 land (2018), og flesteparten av malariatilfellene forekommer i Afrika.


Last ned hele artikkelen i PDF-format her.

 

(Publisert i NFT nr. 4/2019 side 16)