Opium, den tørkede plantesaften fra opiumsvalmuen, har vært brukt av mennesker i tusener av år. Opioider er en stor og heterogen gruppe av legemidler som strukturelt eller virkningsmessig har et slektskap med virkestoffene i opium. De fleste av opioidene har smertebehandling som indikasjon og er i mange sammenhenger helt nødvendige for å kunne gi pasienter tilstrekkelig smertelindring. Samtidig har opioidene mange egenskaper som gjør at de bør brukes med forsiktighet for å unngå uønskede effekter.

 

Last ned hele artikkelen i PDF-format her.

 

(Publisert i NFT nr. 1/2020 side 29)