Parkinsons sykdom er en kronisk degenerativ hjernesykdom som kjennetegnes ved nevrontap i en liten del av mellomhjernen kalt substantia nigra. Disse nevronene produserer signalstoffet dopamin og har en viktig funksjon i hjernens motoriske system. Sykdommen medfører en dopaminmangel i basalgangliene i hjernen. Sykdomsprosessen rammer i tillegg andre, ikke-dopaminerge deler av nervesystemet, spesielt ved lengre tids sykdom. Dette er årsak til at ikke-motoriske symptomer som søvnproblemer, depresjon, fatigue, ortostatisk hypotensjon, seksuell dysfunksjon, vannlatingsproblemer og obstipasjon forekommer hyppig. Årsaken til Parkinsons sykdom er i de aller fleste tilfeller ukjent. Sykdommen debuterer oftest etter 50 år og rammer menn noe oftere enn kvinner. De motoriske kjernesymptomene er nedsatt evne til å starte og gjennomføre viljestyrte bevegelser, og at bevegelsene blir langsommere (akinesi/bradykinesi), samt økt muskeltonus (rigiditet), og skjelving (hviletremor).


Last ned hele artikkelen i PDF-format her.


(Publisert i NFT nr. 1/2019 side 26)