Nordmenn reiser mye, også til områder hvor risikoen for å få en smittsom sykdom er høyere enn hjemme. Reisemål, type reise og reisens varighet har betydning for hvilke vaksiner som anbefales. Alder, helsetilstand og tidligere vaksinasjon må også vurderes. Man bør starte vaksinasjon i god tid før avreise. Det tar minst 1–2 uker før beskyttelse inntrer, og noen vaksiner må gis to eller flere ganger for å få full effekt.

Last ned hele artikkelen i PDF-format her.

(Publisert i NFT nr. 4/2018 side 20)