Over 70 prosent av de som røyker daglig ønsker å slutte. De fleste slutter uten hjelp, men kun fem prosent lykkes da på et gitt forsøk. Det er vanskelig å slutte, men det er mulig! Farmasøyten kan hjelpe pasienten ved å informere om helsegevinster, vise forståelse for at det ikke er lett og anbefale den mest effektive metoden for røykeslutt: bruk av legemidler i kombinasjon med profesjonell oppfølging.


Last ned hele artikkelen i PDF-format her.


(Publisert i NFT nr. 4/2020 side 30)