Skabb skyldes en infestasjon med skabbmidd (Sarcoptes scabiei var. hominis). Denne midden utløser et intenst kløende utslett i huden. Kløen er verst om natten. Midden er 0,3–0,5 mm lang, og akkurat på grensen av hva som er synlig med det blotte øyet. Hunnmidden graver overfladiske ganger i huden hvor den legger egg som klekkes som larver etter 3–4 døgn. En person har sjelden mer enn 5–15 hunnmidd. Smitte skjer ved direkte hudkontakt av litt lengre varighet, inkludert seksuell kontakt, og bare i sjeldne tilfeller via håndklær, sengetøy og klær.

Skorpeskabb er en klinisk variant som nesten utelukkende opptrer hos immunsvekkede pasienter. Det er imidlertid den samme skabb­midden som vi finner ved «vanlig» skabb hos mennesker. Ved skorpeskabb finnes midden i stort antall, og derfor vil smittefaren være betydelig større. Beboere i helseinstitusjoner for eldre er særlig utsatt for denne varianten.


Last ned hele artikkelen i PDF-format her.


(Publisert i NFT nr. 6/2020 side 30)