1 million nordmenn angir å ha smerter som har vart i mer enn et halvt år. Smerter er av de vanligste årsaker til legesøkning. Mange pasienter med smerter oppsøker apotek direkte for å kjøpe smertestillende medisin. Overfor disse pasientene har farmasøyter et spesielt ansvar. 

Last ned hele artikkelen i PDF-format her.


(Publisert i NFT nr. 8/2017 side 35)