Skogflåttencefalitt  (tick-borne encephalitis – TBE) er en infeksjonssykdom forårsaket av TBE-virus. Viruset kan overføres fra infisert flått til menneske ved flåttbitt. Sykdommen smitter ikke mellom mennesker.

Klinisk bilde varierer fra subklinisk infeksjon til svært alvorlig sykdom (hjernebetennelse). De fleste TBE-infeksjoner forløper uten tegn på sykdom.

Det er ingen spesifikk behandling mot TBE, men det finnes en vaksine som gir god beskyttelse. TBE-vaksinen forebygger kun TBE, og ikke flåttbitt eller borreliainfeksjon. Begrepet «flåttvaksine» er derfor misvisende.

Utbredelse av TBE

 • Sykdommen TBE forekommer i flekkvise, endemiske områder rundt Østersjøen, i Sentral-Europa og Russland. I Norge er sykdomsforekomsten fremdeles lav.
 • Det er funnet TBE-infisert flått enkelte steder langs hele norskekysten fra svenskegrensen i sør til Helgeland i nord. Det foreligger dermed en mulig risiko for smitteoverføring til menneske. Humane TBE-tilfeller er så langt bare rapportert langs kysten i Agder, Vestfold og Telemark og tidligere Buskerud fylke.
   

Anbefalinger og råd

 • Norge er TBE-vaksinen aktuell for voksne og barn som ofte blir bitt av flått i områder hvor det er rapportert humane TBE-tilfeller. Risikoen for smitte er høyest i disse områdene.
 • Ved utenlandsreiser er TBE-vaksinen aktuell hvis man skal drive med friluftsaktivitet i områder hvor det forekommer smitte.
 • Anbefalingen er å starte TBE-vaksinasjon på senvinteren, i god tid før flåttsesongen.
 • Tilgjengelige TBE-vaksiner i Norge er TicoVac Junior (1–15 år) og TicoVac (≥ 16 år).
 • For immunfriske personer 1–60 år består grunnvaksineringen av 3 doser:
  • 2 doser med 1–3 måneders intervall
  • 3. dose 5–12 måneder etter 2. dose
 • For personer > 60 år og personer med immunsvikttilstander (inkludert immunsuppressiv behandling) anbefaler Folkehelseinstituttet grunnvaksinering med 4 doser:
  • 3 doser med 1–3 måneders intervall
  • 4. dose 5–12 måneder etter 3. dose

Produsenten anbefaler tredoseregime til alle, men Folkehelseinstituttet anbefaler firedoseregime til eldre og immunsupprimerte, slik man også gjør i Sverige.

 • Ved behov for fortsatt beskyttelse anbefales en oppfriskningsdose 3 år etter grunnvaksinering. Deretter anbefales regelmessig oppfriskning henholdsvis hvert 5. år (immunfriske personer 1–60 år) og hvert 3. år (personer > 60 år og personer med immunsvikttilstander).
 • Det er ikke noe maksimumsintervall mellom dosene, men for lange intervall kan medføre ufullstendig beskyttelse frem til neste dose blir gitt.
 • TBE-vaksinen må gis forebyggende, og anbefales ikke etter mulig eksponering (flåttbitt i endemisk område).
 • Gjennomgått TBE-infeksjon gir langvarig immunitet, og vaksinasjon er derfor ikke nødvendig. Det er ikke farlig å få vaksinen hvis man er usikker på om man kan ha hatt en asymptomatisk TBE-infeksjon.
   

Hvordan kan farmasøyter bidra?

 • Kjenne vaksineanbefalingene og gi råd. Spesielt viktig å kjenne til hvor i Norge det anbefales vaksine til personer som ofte blir bitt av flått.
 • Hvis farmasøyter trenger faglig bistand, har Folkehelseinstituttet en vaksinerådgivningstelefon for helsepersonell (21 07 70 00). Telefonen er åpen hverdager kl. 13.00–14.30. Helsepersonell kan også sende vaksinespørsmål til vaksine@fhi.no.

Mennesker som har blitt bitt av flått.


Vil du vite mer?

Flåttsenteret
Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer
https://flåttsenteret.no

Veiledere
Smittervernveileder – Skogflåttencefalitt (Folkehelseinstituttet)
www.fhi.no

Vaksinasjonsveilederen – Skogflåttencefalittvaksine (Folkehelseinstituttet)
www.fhi.no


Last ned artikkelen i PDF-format. (73KB)


(Publisert i NFT nr. 2/2022 side 10)