Tuberkulose (TB) forårsakes av bakterien Mycobacterium tubercul­osis, som spres ved luftbåren smitte fra en pasient med smittsom lungetuberkulose til nærkontakter. Det er vanligst at sykdommen angriper lungene, men tuberkulose kan ramme alle ­kroppens organer. De aller fleste utvikler ikke sykdom, de er bærere (latent). ­Tuberku­lose i andre organer, for eksempel lymfekjertler eller skjelett, er i praksis ikke smittsomt. Uten behandling dør halvparten av tuberkulosepasientene med aktiv TB i løpet av 2–5 år. Av de som har latent tuberkulose, vil 5–10 prosent bli syke en gang i løpet av livet. I det norske barnevaksinasjonsprogrammet inngår BCG-vaksine for barn med økt risiko for å få TB-smitte.

Last ned hele artikkelen i PDF-format her.


(Publisert i NFT nr. 1/2021 side 25)