Hovedbudskap

Prevensjon som inneholder østrogen og progestogen øker blodpropprisikoen. Blodpropprisikoen er litt høyere enn tidligere kjent.

Det anbefales at kvinner som skal begynne med kombinerte prevensjonsmidler, får en kombinasjon med levonorgestrel og etinyløstradiol, siden disse gir lavest blodpropprisiko.

Kvinner på kombinasjonspreparater må få god informasjon om symptomer på blodpropp.

Last ned hele artikkelen i pdf-format.

Sammendrag

I 2014 besluttet europeiske legemiddelmyndigheter at produktinformasjonen for alle prevensjonsmidler av kombinasjonstypen (østrogen + progestogen) skulle oppdateres med ny informasjon om blodpropprisiko. Hensikten var å gi kvinnene bedre grunnlag for informerte valg. Blodpropprisikoen er generelt noe høyere enn det man tidligere har gått ut fra. Risikoen er lavest ved bruk av p-piller med østrogen + levonorgestrel/noretisteron. Faren for blodpropp er størst det første året av behandlingen og ved oppstart etter et opphold på mer enn én måned. Det anbefales at kvinner som skal begynne med kombinerte p-piller starter med en fast kombinasjon av østrogen + levonorgestrel.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2015; 4: 18–21.

Review article, summary

The risk of thromboembolism of hormonal contraceptives – updated knowledge

In 2014 European regulatory ­authorities decided that the ­product information for all combined ­hormonal contraceptives (estrogen + proge­stogen) should be updated regarding the risk of thrombosis. The updated information will help women make informed decisions about their choice of contraception. The overall blood clot risk is slightly higher than previously assumed. The lowest risk among the combined hormonal contraceptives is found in the combination of estrogen and levonorgestrel / norethisterone. The risk of blood clots is highest during the first year of treatment and after re-starting combined hormonal ­contraceptive after a period of non-use of at least a month. It is recommended that women starting therapy with a combined hormonal contraceptive, starts with the fixed combination of estrogen + levonorgestrel.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2015; 4: 18–21.