Hovedbudskap

Fedme, type 2-diabetes og aterosklerose er tilstander assosiert med endringer i tarmens mikrobiota.

Sammensetningen av tarmens mikrobiota spiller en viktig rolle for energiopptak og inflammasjon.

Både prebiotika og probiotika kan ha et terapeutisk potensial, men den kliniske dokumentasjonen for helsebringende effekter er foreløpig begrenset.

Det er antakelig flere ulemper enn ­fordeler knyttet til intervensjon med antibiotika for å endre tarmens mikrobiota.


Last ned hele artikkelen i pdf-format.


Sammendrag

Hensikt
I løpet av de siste årene har det ­fremkommet holdepunkter for at ­ubalanse eller forstyrrelser i ­tarmfloraen, såkalt dysbiose, bidrar til utvikling av enkelte metabolske sykdommer. ­Hensikten med denne artikkelen er å gi en ­kortfattet beskrivelse av hvordan endringer i ­tarmens ­mikrobiota kan være involvert i patofysiologien ved fedme, type 2-­diabetes og aterosklerose.  

Materiale og metoder
Oversikten er basert på et skjønnsmessig utvalg av relevante artikler funnet etter litteratursøk i PubMed.

Resultater
Pasienter med fedme, type 2-diabetes og aterosklerose har en annen bakterie­sammensetningen i tarmen enn friske kontrollpersoner, og det kan synes som om bakteriemangfoldet er mindre.  Både fedme, type 2-diabetes og ­aterosklerose er kroniske inflam­masjonstilstander der tarmbakterier eller deres produkter kan spille en viktig rolle. Bruk av pre-, ­­pro- og antibiotika er studert som ­behandlingsstrategier ved dysbiose. Resultatene tyder på at både pre- og probiotika kan ha et terapeutisk potensial, mens den kliniske dokumentasjonen er foreløpig ­begrenset. Det er antakelig flere ulemper enn ­fordeler knyttet til intervensjon med antibiotika i denne sammenhengen.

Konklusjon
Mekanismene for hvordan tarmens mikrobiota bidrar i utvikling av fedme, type 2-diabetes og aterosklerose er blant annet knyttet til ulike bakterie­produkter og inflammasjon. Dette åpner for ­manipulasjon av tarmfloraen som et mulig terapeutisk prinsipp i behandling av metabolske sykdommer.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2015; 6: 26–30.

 

Review article, summary

Gut microbiota – friend and foe

Background
In recent years, evidence has ­emerged suggesting that an imbalance or ­perturbation in the intestinal flora, a so-called dysbiosis, can contribute to the development of certain metabolic diseases. The aim of this review is to provide a short overview of how the gut microbiota contributes to the pathophysiology of obesity, type 2 diabetes and atherosclerosis.

Material and methods
The review is based on a qualified ­selection of relevant articles found by searching the PubMed database.

Results
Patients suffering from obesity, type 2 diabetes and atherosclerosis ­present with an atypical and less diverse ­content of intestinal bacteria. Obesity, type 2 ­diabetes and atherosclerosis are ­chronic inflammatory diseases where ­intestinal bacteria or their products can be ­important factors. Prebiotics, ­probiotics and antibiotics have been evaluated for potential benefit in the treatment of ­dysbiosis. Available data suggest that both pre- and probiotics may have a therapeutic value, whereas clinical documentation so far is sparse. Attempted remedy of dysbiosis by the use of antibiotics will probably have more negative than positive effects.

Conclusion
The involvement of the gut microbiota in the development of obesity, type 2 diabetes and atherosclerosis may be connected to the role of bacterial products in the inflammatory response. This opens the possibility of the gut microbiota as a potential therapeutic target for the treatment of metabolic diseases.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2015; 6: 26–30.