Hovedbudskap

Youyou Tu er tildelt Nobelprisen i ­fysiologi eller medisin for oppdagelsen av naturstoffet artemisinin til ­behandling av malaria.

Artemisinin er et peroksidholdig ­sesquiterpenlakton som finnes i Artemisia annua L.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler artemisininbasert kombi­nasjonsbehandling (ACT) til behandling av malaria forårsaket av Plasmodium falciparum.


Last ned hele artikkelen i pdf-format.

 

Sammendrag

Den kinesiske farmasøyten Youyou Tu ble tildelt Nobelprisen i 2015 for ­oppdagelsen av artemisinin til ­behandling av malaria. ­Artemisinin er et peroksidholdig sesquiter­penlakton som finnes i søt malurt (Artemisia annua L.), en plante som er kjent fra tradisjonell kinesisk ­medisin. ­Artemisinin har en unik og kompleks virkemåte, og det er utviklet ­derivater av denne som i dag inngår i WHOs behandlings­anbefaling ACT ­(artemisininbasert kombinasjonsterapi) av falciparummalaria. Oppdagelsen er et resultat av et målrettet arbeid og har bidratt til å redde mange menneskeliv. 

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2016; 2: 33–5.

 

Review article, summary

The discovery of artemisinin – a Nobel Prize worthy

Youyou Tu, a Chinese pharmacist, was awarded the Nobel Prize of 2015 for the discovery of artemisinin for ­treatment of malaria. Aremisinin is a sesquiterpene lactone ­containing a peroxide group. This compound is naturally occurring in sweet wormwood (Artemisia annua L.) which is a ­traditional Chinese medicinal plant. Artemisinin has a unique and complex mode of action, and today Artemisinin-­based Combination Therapy (ACT) is recommended by WHO for treatment of falciparum malaria. The discovery of artemisinin is a result of a goal-oriented project, and it has contributed to the saving of a lot of people’s lives. 

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2016; 2: 33–5.