Hovedbudskap

Kronisk insomni behandles best uten medisiner.

Hvis medikamenter benyttes, unngå daglig bruk.


Last ned hele artikkelen i pdf-format.


Sammendrag

Søvnsykdommer deles inn i seks hovedgrupper. Insomni er den vanligste søvnsykdommen, og kjennetegnes av innsovningsvansker og/eller urolig søvn med nedsatt funksjon på dagtid som resultat. Ved kronisk insomni bør behandlingen primært være ikke-­farmakologisk (kognitiv atferdsterapi for insomni). Ved bruk av hypnotika bør intermitterende dosering ­tilstrebes. Artikkelen diskuterer fordeler og ­ulemper ved de ulike medikamenter som i dag benyttes ved insomni hos voksne. 

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2016; 7-8: 28–31.


Review article, summary

Drug treatment of insomnia among adults

Sleep disorders are classified into six main groups. Insomnia is the most common of the sleep disorders, and it is characterized by difficulty ­initiating sleep and/or maintaining sleep with daytime impairment as a result. The recommended treatment for ­chronic insomnia is non-pharma­cological ­(cognitive behavioural ­therapy for insomnia). When hypnotics are being used, intermittent dosing is ­recommended. The paper discusses advantages and disadvantages with the different medications currently in use for insomnia among adults. 

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2016; 7-8: 28–31.