Hovedbudskap

Multiresistente bakterier hos hund og katt er et lite, men økende problem i Norge (1).  Kontrollert antibiotikabruk er viktig for å unngå oppformering av problemet da 40 % av norske husstander har et kjæledyr (2). 

At MRSP ikke er meldepliktig og at mange smådyrpraksiser bruker utenlandske laboratorier for mikrobiologiske prøver, medfører at omfanget av MRSP i kliniske tilfelle i Norge er usikkert. 

God kunnskap hos smådyrpraktikerne er nødvendig. Utdanningen av allmenn-spesialister kan bidra til bedre etterlevelse av Legemiddelverkets antibiotikaanbefalinger blant smådyrveterinærer.

 

Last ned hele artikkelen i PDF-format.
 

Sammendrag

Det er bekymring for den økende mengden multiresistente bakterier som påvises i europeiske land, også i Norge. Det er grunn til å være oppmerksom på at det er en viss smittefare mellom familiedyr og mennesker når det gjelder multiresistente bakterier. 

I denne artikkelen vil vi beskrive typisk bruk av antibiotika i smådyrpraksis, og noen av utfordringene smådyrveterinæren møter når det skal avgjøres om antibiotika er indisert og hva som eventuelt skal forskrives. Det gis et innblikk i smådyrveterinærenes praksis og hvilken veiledning de får i antibiotikabruk. Det gis utdrag av terapianbefalinger og eksempler på egne erfaringer.
Spesielle forhold ved medisinering av hund og katt og utfordringer med prøveuttak og bruk av forskjellige laboratorier beskrives. 


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2018; 3: 34–7.
 


Review article, summary

Use of antibiotics in small animal practice

There is increasing concern due to the growth in reports of antibiotic resistant bacteria in small animal practice, especially MRSA/MRSP. This is also seen in Norway. From a veterinary viewpoint, there is a worry about the risk of contamination with multiresistent bacteria between family animals and humans. 

This paper gives a short historic summary of the development of multi-resistant bacteria in human and veterinary medicine. Further the paper describes the small veterinary practitioners’ prescription of antibiotic drugs and the guidelines available for appropriate antibiotic use. 

Special problems in medication of dogs and cats are highlighted, and also challenges concerning microbiological sampling, the use of various laboratories and the doubts whether or not to prescribe antibiotics, illustrated with cases. 

It is essential that veterinarians have substantial knowledge of how multi-resistent bacteria develop, and following guidelines for appropriate use of antibiotics is imperative. The education of specialists in small veterinary practice might have an impact on the practice policy in antibiotic treatment. 

The fact that there is no obligation to report MRSP and that the different clinical practices use various laboratories implies that the real amount of MRSP-cases in clinical cases in Norway is unknown. 


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2018; 3: 34–7.