Hovedbudskap

Inkompatibilitet kan gi utfellinger, emulsjonsdestabilisering, kjemisk ned­-
bryting og toksiske nedbrytningsprodukter. Utfellinger har forårsaket emboli og dødsfall.

Ved håndtering av kompatibilitetsspørsmål brukes oppslagsverk med kompatibilitetsdata, teoretiske vurderinger samt vurdering av alternative administrasjonsmåter. Det mangler data for mange kombinasjoner.

Kompatibilitet er et stadig aktuelt tema i sykehus, og farmasøytene er viktige rådgivere.


Last ned hele artikkelen i PDF-format.


Terapien ved sykehusene blir stadig mer kompleks og ofte skal flere legemidler gis intravenøst samtidig. Da kommer spørsmålene: Kan disse legemidlene gis i Y-sett? Kan parenteral ernæring (PN) gå i samme løp som et eller flere legemidler? Vil disse legemidlene felle ut? Kan vi blande alt i samme infusjonspose? Vi ser partikler i infusjonsslangen, hva kan konsekvensene bli?


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2021; 2: 32–36.