Hovedbudskap

Det var færre uoverensstemmelser i legemiddellistene mellom apotek og fastlege etter innføringen av multidose i e-resept.

Det var størst reduksjon i uoverensstemmelser som gjaldt kosttilskudd og behovsmedisin.

En ny utfordring oppstod etter inn­føring av det nye systemet ved at pasienter manglet resepter på fast brukte legemidler. 

 

Last ned hele artikkelen i PDF-format.


Sammendrag


En løsning for bruk av e-resept i multi­dose har vært i pilot i fire norske kommuner siden høsten 2014. Denne undersøkelsen presenterer antall og type uoverensstemmelser i legemiddellistene mellom fastlege og multidose­apotek to år etter innføringen av systemet i disse kommunene. Ved pilotoppstart ble legemiddellister for 328 pasienter sammenliknet og 60 % hadde én eller flere uoverensstemmelser i sin liste. To år etter innføring ble 336 legemiddellister sammenliknet og 29 % av listene hadde uoverensstemmelser. Ekskluderes behovsmedisin og kosttilskudd, inneholdt 43 % av listene uoverensstemmelser før innføringen mot 24 % etter. 

Multidose i e-resept ser ut å redusere antall uoverensstemmelser i legemiddellistene mellom multidoseapotek og fastlege, noe som kan bidra til økt pasient­sikkerhet. Reduksjonen gjelder både legemidler i multidose og øvrige forskrivninger. Selv om elektronisk forskrivning ser ut til å redusere antall uoverensstemmelser, forekommer det fortsatt en vesentlig andel uoverensstemmelser i legemiddellistene også etter innføringen. 

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2018; 4: 21–3.

 

Research article, summary


Better agreement between medication records with electronic multidose drug dispensing

A system for electronic prescribing of ­multi-dose dispensed drugs (MDD) has been in use in four ­Norwegian ­municipalities since 2014. This report presents the number and type of ­discrepancies ­between the general practitioners’ (GPs) and the ­pharmacy’s medication records two years after the implementation. Of the 328 ­medi­cation records compared before the ­implementation, 60% had at least one discrepancy. Two years after the ­implementation 336 records were compared, and 29% had at least one ­discrepancy. When dietary supplements and pro re nata medication were ­excluded, 43% of the records had discrepancies before implementation and 24% after. Electronic ­prescriptions of MDD seems to reduce the ­number of discrepancies between the GPs and pharmacy ­medication records. A reduction was seen both for MDD and for drugs not ­suitable for MDD. Even though the electronic ­prescribing reduced discrepancies, there were still errors in the medication records after the implementation.  

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2018; 4: 21–3.