Hovedbudskap

 

Svenske apotek synes ikke å overholde informasjonsplikten om reseptpliktige legemidler.

Apoteket må tilstrebe å gi mer legemiddelinformasjon, på bekostning av teknisk og ikke-medisinsk informasjon, for å bidra til riktigere legemiddelbruk.

Nederlandsk informasjons- og råd-givningspraksis er en potensiell modell også for norske apotek.

Forskning på norske apoteks informasjons- og rådgivningspraksis behøves.

 

Last ned hele artikkelen i pdf-format.

Legemiddelinformasjon er en lovpålagt plikt for alle apotek og en av apotekets kjerneoppgaver, men internasjonale studier antyder at apotek bryter informasjonsplikten når det gjelder reseptpliktige legemidler. Det er behov for bransjeovergripende rutiner for hvordan informasjon om reseptpliktige legemidler bør gis og følges opp.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2014; 5: 24–7.