Hovedbudskap

 

Majoriteten av antidepressiver og mange antipsykotika metaboliseres via de genetisk polymorfe enzymene CYP2C19 og/eller CYP2D6.

Det er etablert internasjonale doseringsanbefalinger basert på genotype for flere psykofarmaka.

Farmakogenetisk informasjon av kritisk betydning (PM og UM) kan registreres i pasientens kjernejournal for livslang gjenbruk.

 Last ned hele artikkelen i PDF-format.


Sammendrag


Nærmere en halv million pasienter får forskrevet antidepressiver eller antipsykotika i Norge, og det er store forskjeller i dosebehov mellom pasientene for å oppnå ønsket konsentrasjon i blodet. CYP2C19- og CYP2D6-genvarianter er vist å være knyttet til eksponering, bivirkninger og effekt av mange legemidler, og disse to enzymene er involvert i metabolismen av nesten alle antidepressiver og mange antipsykotika.

Valg av legemiddel og startdose basert på genotype er etablert for flere sentrale psykofarmaka. Dette kan bidra til bedre persontilpasset behandling. I Norge har bruken av farmakogenetiske tester i psykiatrien vært tilgjengelig i mer enn 20 år, og bruken er økende. Utfordringen i dag er å gjøre farmakogenetiske resultater tilgjengelig for helsevesenet over tid og å tilby helsepersonell tilstrekkelig informasjon og veiledning i tolkning av betydningen for legemiddelbehandlingen til den enkelte pasient.

Det foreligger veldokumenterte internasjonale doseringsanbefalinger for flere psykofarmaka basert på CYP2C19- og CYP2D6-genotype. På sikt bør slik informasjon inkluderes i preparatomtalene. Farmakogenetiske prøvesvar av kritisk betydning (PM og UM) kan nå registreres manuelt i kjernejournal, men for å sikre tilgjengelighet og klinisk nytte bør prøvesvar integreres i journal og kobles mot systemer for beslutningsstøtte.


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2020; 9: 38–41.

 

Review article, summary


Use of pharmacogenetic testing in psychiatry – less side effects and therapeutic failure with personalized drug treatment


Aim

To give an overview of how pharmacogenetic variants of CYP2C19 and CYP2D6 affects exposure of antidepressants and antipsychotics, and how international guidelines and clinical support systems address gene guided dosing of these drugs. 

Method 

Nonsystematic search in PubMed and international guidelines/consortiums combined with the authors own experience and research in the field of pharmacogenetics.        

Results

Most marketed antidepressants and antipsychotics are metabolized by the genetically polymorphic enzymes CYP2C19 and CYP2D6. Genetic variants of these enzymes are shown to affect drug exposure, clinical outcome and side effect burden of such drugs. International guidelines made available through www.PharmGKB.org includes gene-dosing recommendations for many psychoactive drugs, with several gene-drug pairs rated with the highest level of evidence. Pharmacogenetic testing are increasingly being used, but all health providers should have access to the results for the life span of the patient. Pharmacogenetic information should preferably be integrated in Summary of Product Characteristics (SPCs), decision support systems and drug interaction databases.  

Conclusion

There are growing evidence for the utility and cost-effectiveness of pharmacogenetic testing in psychiatry. Routine testing should be considered for patients with severe psychiatric disease, and the results should be made available for health care providers in the life span of the patients.  


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2020; 9: 38–41.