Hovedbudskap

Piktogrammer kan hjelpe kommunikasjonen mellom pasient og farmasøyt.

Piktogrammer er pasient-, kultur- og kontekstsensitive.

Piktogrammer kan bidra til økt kunnskap, forståelse og hukommelse av legemiddelinformasjon, samt økt etterlevelse av legemiddelbehandling.

Kunnskapsgrunnlaget om bruk av piktogrammer i norske apotek er begrenset.

Før piktogrammer benyttes systematisk i norsk apotekpraksis, bør piktogrammer tilpasses, testes og valideres.


Last ned hele artikkelen i PDF-format. (1MB)
Download English version (PDF). (974KB)


Farmasøytiske piktogrammer illustrerer legemiddelinformasjon og kan hjelpe pasienter til å huske og forstå instruksjoner for riktig bruk av legemidler. Farmasøyter bør kjenne til bruksområder for piktogrammer, og hvilke fordeler dette kan gi pasientene. Denne artikkelen ønsker å presentere praksisnyttig farmasifaglig kunnskap om bruk av piktogrammer i legemiddelkommunikasjon.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2022; 8: 42–6.
 


Literature review

Pharmaceutical pictograms illustrate medicine information and can help patients to recall and comprehend medicine instructions, thereby contributing to the correct use of medicines. Pharmacists should have knowledge about pictogram applications, and the subsequent patient-centred outcomes and benefits. The aim of this paper is to educate pharmacists on pharmaceutical pictograms, by presenting updated scientific evidence on the use of pictograms in medicine counselling.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2022; 8: 42–6.