Hovedbudskap

Stadig flere trenger fertilitetsbehandling for å bli foreldre.

Fertilitetsbehandling er i stor grad individualisert ut fra medisinsk informasjon innhentet under utredningen.

Medikamentell fertilitetsbehandling bygger på farmakologisk utnyttelse av den endokrine aksen mellom hypothalamus, hypofyse og eggstokkene.

De fleste som gjennomgår fertilitets­behandling, oppnår å bli foreldre.

 

Last ned hele artikkelen i PDF-format. (569KB)
 

Sammendrag
 

Hensikt
Både antallet barn og andelen barn som blir født etter fertilitetsbehandling i Norge er økende. Hensikten med denne artikkelen er å gi en oversikt over de vanligste formene for medikamentell fertilitets­behandling hos kvinner.

Kunnskapsgrunnlag
Artikkelen er basert på et skjønnsmessig utvalg av artikler etter litteratursøk i PubMed. Relevante internasjonale og nasjonale veiledere er gjennomgått. Informasjon fra flere offentlige norske nettsteder er innhentet.

Resultater
Det finnes tre hovedtyper medikamentell fertilitetsbehandling: 1) Ovulasjons­induksjon er en metode som brukes særlig hos kvinner som ikke har eggløsninger regelmessig. 2) Intrauterin inseminasjon innebærer innsprøyting av preparert sæd i livmoren og brukes ved lett redusert sædkvalitet, uforklarlig infertilitet, eller til lesbiske par og enslige kvinner. 3) In vitro-fertilisering (IVF) er den mest omfattende behandlings­metoden, men også den vanligste formen for medikamentell fertilitetsbehandling. Hovedprinsippet i behandlingene er farmakologisk manipulasjon av den endokrine aksen mellom hypothalamus, hypofyse og eggstokker. Bivirkninger på grunn av medisineringen forekommer, men det er sjelden de fører til at man må avbryte behandlingen.

Konklusjon
Medikamentell fertilitetsbehandling inne­bærer at man forsøker å forsterke, hemme eller støtte de hormonelle variasjoner som skjer under menstrua­sjons­syklus. Behandlingen er effektiv ettersom cirka 70 % av pasientene som er til fertilitetsbehandling ved offentlige sykehus i Norge blir foreldre.
 

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2022; 1: 36–41.

 

Review article, summary


Fertility treatment

Aim
To give a brief overview of the most frequently used fertility treatments for women in Norway.

Method
We performed an unstructured search in PubMed for relevant literature on fertility treatments. In addition, information was obtained from national and international guidelines, as well as from various websites administered by the Norwegian authorities.

Results
Mainly three types of medical fertility treatments for women are currently used in Norway. 1) Ovulation induction is used in women who do not have regular ovulations. 2) Intrauterine insemination is a method where semen is prepared and injected transcervically into the uterine cavity. It is primarily used in cases of unexplained fertility or mildly reduced sperm quality, and for fertility treatment in single women and lesbian couples. 3) In vitro-fertilization (IVF) is the most demanding method for the patient, but also the one that is most frequently used. In general, the medications applied in these three methods exert their effect on the hypothalamic-pituitary-ovarian axis.

Conclusion 
The pharmacological manipulation of the menstrual cycle in combination with modern IVF laboratory practice is efficient, since about 70 % of all infertile patients who undergo fertility treatments in Norway’s public hospitals become parents. 


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2022; 1: 36–41.