Hovedbudskap

 

Inhalasjonsveiledning i apotek kan bidra til økt etterlevelse hos astma- og kolspasienter.

Innføring av inhalasjonslegemidler på byttelisten vil trolig øke betydningen av inhalasjonsveiledning.

Mangel på tid, lav bemanning og nødvendig diskresjon er utfordringer som bør løses for å sikre høyest mulig kvalitet på tjenesten.

Regelmessig trening og resertifisering av tjenestefarmasøyter bør vurderes for å sikre at kunnskap og ferdigheter innen inhalasjonsveiledning oppdateres og vedlikeholdes.

 


Last ned hele artikkelen i PDF-format.


Riktig bruk av inhalasjonslegemidler er nødvendig for optimal behandling av astma og kols. Studier har imidlertid vist at det er svært mange pasienter som ikke har riktig inhalasjonsteknikk, selv om behandling med inhalasjonslegemidler er forholdsvis enkel. Tjenesten Inhalasjonsveiledning i apotek ble således innført i mars 2016. Siden det har nesten 210 000 pasienter mottatt tjenesten (2). Men hva vet man om hvordan den fungerer?


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2020; 3: 36–8.