Hovedbudskap

Nær halvparten av pasientene med samfunnservervet pneumoni og/eller kols-eksaserbasjon fikk for lang behandling med antibiotika i perioden før inter­vensjon.

Behandlingslengden, og andel pasienter som ble behandlet for lenge, ble signifikant redusert etter en intervensjon bestående av tilbakemelding på forskrivning og undervisning i regi av klinisk farmasøyt.


Last ned hele artikkelen i PDF-format. (112KB)


Sammendrag


Få publiserte studier har undersøkt om antibiotika foreskrives i henhold til Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Inneliggende pasienter > 18 år ved medisinske avdelinger på Diakonhjemmet Sykehus (DHS) og Sykehuset Innlandet HF ­Gjøvik (SIHFG) som fikk antibiotika mot samfunnservervet pneumoni og/eller kols-eksaserbasjon ble ­inkludert i en før-etter intervensjonsstudie i ­perioden september 2019 til mai 2020. Behandlingen med antibiotika ble ­vurdert opp mot retningslinjen (2013) før og etter en sammensatt intervensjon utført av klinisk farmasøyt. Det ble inkludert 300 pasienter, hvorav 53,8 % var ­kvinner og snittalder var 72,9 år. ­Funnene viste at behandlingslengden før intervensjon var for lang hos 45,4 % (DHS) og 47 % (SIHFG) av ­pasientene. Den gjennomsnittlige behandlingslengden ble signifikant redusert fra 9,3 til 8,4 dager (p = 0,016) hos pasientene ved DHS, og andel pasienter behandlet for lenge ble signifikant redusert fra 47 % til 25 % (p = 0,0097) ved SIHFG etter ­intervensjonen. Studien viser at en intervensjon bestående av undervisning og ­tilbakemelding på forskrivning kan være nyttig for å øke etterlevelse av anbefalt behandlingslengde i retningslinjen.


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2022; 1: 42–4.