Last ned hele artikkelen i PDF-format. (412KB)


Pasienthistorie
Et barn på 9 år har fått ordinert behandling med 3 mg melatonin daglig. Grunnet utgått resept ble det fra apoteket anbefalt å ta tre tabletter av et kosttilskudd med 1 mg melatonin som en mellomløsning til ny resept forelå. Barnet utviklet flushing med svie, stikninger og rødmusset hud i ansiktet, samt kraftige magesmerter cirka 20 minutter etter inntak av første dose av kosttilskuddet. Foresatte oppdaget at kosttilskuddet også inneholdt 10 mg niacin (vitamin B3). Gift­informasjonen ble kontaktet for råd hvor det ble avdekket at niacin-kilden i kosttilskuddet var nikotinsyre. Nikotinsyre ble vurdert som sannsynlig årsak til symptomene siden både toksiske effekter og tidsforløp passet med en eksponering for nikotinsyre. Allmenntilstanden var ellers god, og barnet kunne observeres hjemme med råd om å kontakte legevakt dersom symptomene ikke gikk over i løpet av få timer eller ved forverring av allmenntilstanden. Barnet var symptomfritt 3–4 timer etter inntaket.


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2022; 7: 46–7.