Hovedbudskap

 

Kvalitative metoder er stadig mer brukt innen farmasøytisk forskning.

Kvalitative og kvantitative forskningstradisjoner og metoder kan komplementere hverandre.

Bruk av kvalitative forskningsmetoder innen farmasøytisk forskning kan gi ny kunnskap som fører til økt forståelse av farmasøytisk praksis.

Farmasøyter oppfordres til å lese kvalitative studier for å videreutvikle egen praksis.

 

​Last ned artikkelen som pdf.

Bruk av kvalitative forskningsmetoder øker i omfang innen farmasøytisk forskning, selv om kvantitative metoder fremdeles er vanligst innenfor helsefagene. Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder komplementerer hverandre og kan med fordel kombineres.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2014; 6: 28–31.