Hovedbudskap

 

Alle pasienter har ulike oppfatninger av sykdom og legemidler.

Pasienter veier gjerne nytten av ­legemiddelbehandlingen mot ­ulemp­ene, og dette kommuniseres ikke alltid med helsepersonell.

Tro på egen mestring av legemiddelregimet påvirker etterlevelse.

Apotekpersonalet må ta hensyn til pasientenes oppfatninger om legemidler for å gi individuelt tilpasset informasjon og rådgivning, for dermed å sikre etterlevelse av ­­legemiddelbehandlingen.

 

 

Last ned hele artikkelen i pdf-format.

 

Ved bevisst manglende etterlevelse bestemmer pasienten seg for ikke å ta legemidlene som forskrevet. Pasientens oppfatninger om helse og legemidler kan i mange tilfeller være årsaken til bevisst manglende etterlevelse. Farmasøyter kan derfor ikke ta for gitt at alle pasienter ønsker å etterleve legemiddelbehandlingen.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2016; 12: 30–2.