Hovedbudskap

Alle legemidler i Felleskatalogen, ­inkludert plantebaserte legemidler, er merket med et symbol som angir om legemidlet ­inneholder stoffer på WADAs dopingliste.

Alle plantebaserte legemidler med ­markedsføringstillatelse i Norge per 2022 kan merkes med grønn silhuett som indikerer at de ikke inneholder stoffer på WADAs dopingliste.


Last ned hele artikkelen i PDF-format. (116KB)
 

Sammendrag

Alle legemidler i Felleskatalogen skal merkes med et symbol som angir om de inneholder stoffer på WADAs (World Anti-Doping Agency) dopingliste, dette gjelder også de plantebaserte lege­midlene. Hensikten med denne studien var å undersøke om planter som inngår i de plantebaserte legemidlene som har ­markedsføringstillatelse i Norge, inneholder stoffer på dopinglisten, og om de aktuelle plantene eller ekstrakter fra dem kan ha en prestasjonsfremmende effekt i idretten.

Det ble utført substanssøk i SciFinder og litteratursøk i SciFinder, PubMed, Scopus, Web og Science og Embase på de 30 aktuelle plantene. Ingen av plantene inneholdt stoffer på WADAs dopingliste, og det var svært få artikler som beskrev dopingrelaterte effekter av de undersøkte plantene.

Basert på denne studien bekreftes det at de plantebaserte legemidler som er beskrevet i Felleskatalogen per 1. april 2022 er korrekt merket med grønn silhuett da det ikke er grunnlag for å si at plantene de kommer fra inneholder forbudte stoffer.


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2022; 7: 48–50.