Hvem er du, og hva betyr etikk for deg? Hvilket forhold har du til etikk i arbeidshverdagen?

— Jeg ble ferdig utdannet farmasøyt fra Universitetet i Bergen i 2010 og jobbet først noen år hovedsakelig i apotek før jeg begynte i Medisinsk avdeling i GlaxoSmithKline (GSK). De siste årene har jeg jobbet i Avdeling for markedstilgang og myndighetskontakt, og jeg leder nå denne avdelingen i GSK Norge. For meg er etikk en viktig rettesnor i hverdagen og utgjør et viktig verktøy når vi skal ta avgjørelser i komplekse saker. Allerede fra studiet i Bergen stod etikk høyt på agendaen, og for meg oppleves etiske vurderinger som en integrert del av profesjonen vår.

Kan du nevne et etisk dilemma du har opplevd i ditt arbeid og si litt om hvordan du løste situasjonen?

— På et tidspunkt måtte vi ta en avgjørelse på om vi skulle lansere en barneformulering av et legemiddel som på den ene siden ville lette administrasjonen av legemidlet betydelig og tillate hjemmebehandling for de relativt få barna som stod på denne behandlingen, men som på den andre siden ikke var lønnsomt for oss fra et kommersielt perspektiv. En av verdiene som står sterkt hos oss, er pasientfokus. Med våre verdier og etiske vurderinger som navigasjonsverktøy landet vi i dette tilfellet relativt enkelt på en avgjørelse om å lansere. Men det er klart, som et kommersielt firma, og for å kunne bringe frem nye innovasjoner, må vi ha profitt. Det må derfor være en balanse mellom å «gi bort» ett sted for å sikre tilgang for pasienter og ha inntjening et annet sted. I min avdeling jobber vi i stor grad med prising av legemidler hvor man hele tiden må veie vurderinger rundt pris opp mot det å ikke begrense tilgang for pasienter. Bransjen har et særlig etisk ansvar hva gjelder å sikre pasienter tilgang til legemidler – ikke minst i et globalt perspektiv. Og vi får til mye innenfor de rammene vi har.

Hva forventer/trenger du av Etikkrådet for farmasøyter i Norge, og hvordan kan Etikk­rådet bidra til å løfte etisk bevissthet for farmasøytprofesjonen?

— Etikkrådet gjør en god og svært viktig jobb for profesjonen vår ved å løfte relevante problemstillinger som øker bevisstheten vår rundt etiske dilemmaer. Jeg synes et viktig bidrag nettopp er denne spalten i NFT, slik at jeg jevnlig får et innblikk i hvilke dilemmaer mine kollegaer står overfor i sin arbeidshverdag. Dette øker også min egen bevissthet. Hvis jeg skulle komme med et lite ønske/forventning til Etikkrådet, ville det være å i større grad sørge for at man tar inn alle perspektiv når man diskuterer saker – et eksempel er Etikkrådets vurdering av åpenhet om legemiddelpriser. Åpenhet er viktig, men til hvilken pris? I vurderingen rundt dette har jeg savnet perspektivet om åpenhet om legemiddelpriser veid opp mot potensiell redusert tilgang for pasienter. Norge er et lite land i en stor verden og en eventuell åpenhet rundt legemiddelpriser vil, slik systemet fungerer i dag, antakeligvis føre til redusert tilgang for pasienter. Kanskje lander man på at åpenhet om legemiddelpriser er rett vurdering, men akkurat her savnet jeg dette perspektivet i vurderingen.   

(Publisert i NFT nr. 6/2021 side 22.)