Tekst: Nina Aldin Thune, cand.philol.

Nettstedet farmasihistorie.com ble opprettet i 2004. Først var det et sted for nyheter, artikler og bilder. Bakgrunnen for opprettelsen var et stipend til hovedoppgaven som gjorde det mulig å reise rundt for å ta bilder av apotek og apotekinteriør. Å opprette et nettsted var en måte å gjøre dette materiale tilgjengelig for flere.

Fagwikien
I 2006 kom ideen om å opprette en fagwiki (se forklaring under) på nettstedet. Samarbeid på en wiki kan gjøre det mulig å samle den kunnskapen som farmasøyter og andre har for ettertiden.

Farmasihistorikere er spredt ut over landet, og man ønsker kontakt med likesinnede. Problemet er å finne en felles plattform som kan tjene som et sosialt sted der man kan treffes og som kan formidle den kunnskap som finnes blant farmasøyter og andre med interesse for og kunnskap om farmasihistorie. Det er også et ønske å samle stoff relatert til farmasihistorie og gjøre dette tilgjengelig for allmennheten. Om man ikke treffes fysisk er det mulig å treffes på internett.

I de siste år er der utviklet en fri programvare, wikien, som gjør det mulig å bygge opp en slik kunnskapsbase. En wiki baserer seg på at de som er interessert skal kunne skrive på felles dokumenter som publiseres der og da.

Wiki og fagwiki
Uttrykket wiki brukes til å identifisere en spesiell type hypertekstsamling av dokumenter, eller programvaren, som brukes til å lage slike samlinger. Tanken er at flere kan redigere de samme sidene. Dette gjør at man utvikler den bestemte tekstsamlingen sammen, noe som gjør arbeidet mer effektivt enn om alle hadde sittet og skrevet på hver sin tekstsamling eller vevside. Ordet er hawaiisk og betyr rask, hurtig.

Fagwiki er en wiki som inneholder spesielle fagområder og som har store krav til bruk av kilder og kvalitetskontroll. Fagwikien har som regel en gruppe brukere med fagbakgrunn som utøver denne kontrollen med innholdet.

Hypertekst er en måte for å presentere dokumenter som inneholder automatiske kryssreferanser til andre tekstsider på internett. Når man aktiverer en hyperlenke vil datamaskinen raskt presentere dokumentet det er lenket til.

Bakgrunn fra Wikipedia
Høsten 2004 begynte jeg også å bidra på nettleksikonet Wikipedia. Der lærte jeg hvordan et sosialt fellesskap på nett oppstår og hvordan de forskjellige bidragsyterne sammen kan bygge opp et fagområde. De siste årene har jeg vært administrator på Wikipedia.

Fagproblemer på Wikipedia
Ett av de største problemene jeg har møtt på på Wikipedia er at de ulike bidragsyterne representerer ulike fagområder. Dette kan være med på å prege måten en skriver om emner. Det blir noe annet om en sykepleier skriver om legemiddelformer enn når det skrives ut fra et farmasøytisk perspektiv. Derfor vil det være bedre med smale fagwikier enn det store altomfattende leksikonet.

Et annet problem er at en del av bidragsyterne ikke kan noe om farmasi. Et eksempel på dette er Farmasøytikk. Det ble oversatt en artikkel fra Engelsk Wikipedia uten at den som skrev teksten kunne noe om Galenisk farmasi og resultatet ble et fantasiord (se artikler på farmatid.no, www.farmatid.no /id/349 og www.farmatid.no /id/384).

Hvordan virker et slikt samarbeid i praksis?
På en wiki er det mulig å begynne med å skrive en linje som en start på en ny artikkel. Finnes det en gruppe faste brukere på fagwikien, kan det være at en som har lest mye og har store kunnskaper om emnet ser begynnelsen og får lyst å skrive mer.

Neste bidragsyter kan være en som kan mye om wikier og om hvordan man kan internlenke til andre artikler på wikien og som rydder og setter på kategorier, litteratur etc.

I artikkelens historikk er det mulig å sjekke hvem som har gjort hva.

Historieforståelse
Et spørsmål som ofte stilles er om ikke farmasihistorie er om gamle ting. Vår forståelse av farmasihistorien er at det som hender i dag er historie i morgen. Derfor er det viktig å dokumentere og skrive om alt som er vanlig i dag.

Utviklingen i apotekene i de siste årene viser dette tydelig. Det som var vanlig for noen ganske få år siden er historie nå.

Ikke minst billedmateriale som ble samlet inn på 1990-tallet forteller om dette. Den virkeligheten bildene fremstiller er nå historie. Man må derfor begynne å skrive et sted. I løpet av arbeidet vokser antallet artikler og emner, slik at det om en stund er mulig å finne opplysninger om flere områder av farmasien.

Håpet er at mange farmasøyter og personer med interesse for fagfeltet vil skrive på norsk slik at vi får noe som ingen har maken til.

Vi vil sørge for at nettstedet og den faglige ressursen som blir bygd opp vil bli godt tatt vare på og sikret for de som kommer etter oss.

Foredraget på Farmasidagene ble lagd som en praktisk demonstrasjon av arbeidet på fagwikien. Det er vanskelig å overføre dette til artikkelform. De som er interessert kan derfor laste ned presentasjonen i pdf-format på følgende adresse:
www.farmasihistorie.com/Presentasjoner/Farmasihistoriewiki.pdf

(Publisert i NFT nr. 2/2008 side 21–22.)