Phosphorpasta igjen

I sidste nr. av F.T. har provisor frk. Ellefsen en baade praktisk og betryggende beholder til at ryste fosfor i – men hvorfor gaa over bækken efter vand.

I supl. staar en meget grei opskrift paa phosphorpasta, som jeg har benyttet mange gange. Istedenfor at ryste phosphor med glycerin gjør jeg følgende: Tarerer et emaljemensur med kokende vand deri veies fosfor, som da straks smelter. I en opvarmet morter heldes rask mensurets indhold – vand + smeltet fosfor. – Derpaa tilsættes forsigtig svovl og boraks. Blandes godt, dernæst glycerin og de øvrige stoffe, dog er supl. vandmængde litt for liten.

Paa denne maate er phosphorpasta en let og ufarlig laboration, jeg har lavet den mangfoldige ganger og uten noget uheld. Man maa kun være rask i vendingen og ha varm morter.
Theo Ramløff.
(NFT nr. 1/1922)

 

Rundskrivelse

Fra Departementet for sociale saker.

Under optælling av apotekenes beholdninger ved skifte av apoteker eller bestyrer av apotek har det i enkelte tilfælde vist sig at beholdningene av brændevin, spiritus eller hetvin ikke har været i overensstemmelse med de i opgavene paa kontrolskema 9 for beholdningene angitte tal.
(NFT nr. 13/1922)

 

Det er en utryg stilling at være apotekbestyrer.

Der er i disse dage foretat 2 ganske opsigtsvækkende handlinger av 2 apotekindehavere (enker).

Fru Arntzen i Grimstad har i en mere end almindelig ophidset sindsstemning lat apotekets bestyrer gaa «paa dagen».

Hendes datter, fru Jens von Krogh, Nesttun, har fundet sig beføiet til at erstatte den mangeaarige bestyrer ved Nesttun apotek med en anden.
(NFT nr. 14/1922)

 

Bestyrerstillingen ved Grimstad Apotek.

Et tilsvar.

Det var paafaldende, hvor det hastet med at angripe mig! For jeg hadde nu den tro, at en mand i Deres stilling, hr. redaktør, nøie gransket og undersøkte en slik sak, før De offentlig tok fat. Men uten at handle saadan, trækkes jeg uten videre frem som den i hovedsaken skyldige.

Nuvel! Mit svar kan heldigvis bli kort: Jeg har aldrig sagt apotekbestyrer Mangor op.
(NFT nr. 15/1922)

 

N. F. F.

Kristiania kreds avholdt møte mandag den 12. december 1921 kl. ½9 aften i «Haandverkeren».

Formanden uttalte omtrent følgende:

Vi er nu kommet til den frygtelige situation, at en del av vore kolleger ikke kan faa arbeide, selv om de aldrig saa gjerne vil. Vore mænd har i skrift og tale i en aarrække kjæmpet mot elevantagelsen, fordi at de i en overproduktion av farmaceuter har set, at dette maatte bli standens ruin. Arbeidsledighet betyr for os, nedtrykkelse av gagerne og kanske en undergravning av vor sterke fagorganisation.

Men likesaa energisk som vi har kjæmpet mot elevantagelsen, likesaa energisk har de fhv. farmaceuter apotekerne arbeidet for flest mulig elever. De har utvist en graadighet naar det gjaldt elevantagelser, som grænser til det uanstændige. De har ogsaa hat en god hjælper i rette vedkommende i departementet, han har været saa hjælpsom, at jeg er overbevist om, at selv apotekerne nu begynder at bli bange for ham.
(NFT nr. 1/1922)