Nyttårshilsen til NFTs lesere 1958

Ved årsskiftet

Ved inngangen til året 1958 faller det naturlig å minne om at Norges Farmaceutiske Forening i dette år kan feire sitt 100-års jubileum. Blant yrkesorganisasjonene her i landet hører foreningen til de eldste, når man ser bort fra håndverkslaugene.

I de nær hundre år foreningen har eksistert, har verden gjennomgått en enorm utvikling såvel på tekniske og vitenskapelige som på sosiale og kulturelle områder. Vårt fag har også tatt del i denne utvikling. Man finner i dag bare få reminisenser av den vitenskapelige og praktiske farmasi som for hundre år siden var god latin. (...)

(NFT nr. 1/1958)

 

CAND. PHARM.

med interesse og anlegg for informasjonsarbeide får stilling som propagandist for amerikanske farmasøytiske spesialpreparater. God lønn, hyggelige arbeidsforhold. Fordelaktig pensjonsordning. Bil stilles til disposisjon. Bosted Oslo eller omegn er ønskelig. Enhver henvendelse, skriftlig eller muntlig, vil bli behandlet strengt konfidensielt.

MARWELL HAUGE FARMASØYTISK A/S

(NFT nr. 2/1958)
 

CAND. PHARM.

To dyktige farmasøytiske kandidater (mannlige) kan få stilling i vårt firma. Arbeidsområde: produksjon og analyse. Skriftlig henvendelse

Logo A/S Apothekernes Laboratorium for specialpreparater

(NFT nr. 2/1958)

 

Apoteklovkomiteens innstilling

Apoteklovkomiteen av 1954 har 28. november 1957 avgitt første del av sin innstilling. Innstilling I, som nå foreligger trykt, omfatter utredninger vedkommende selve apotekdriften og forslag til lov om drift av apotek. I neste innstilling vil komiteen bl. a. behandle lovgivningen om handel, innførsel og tilvirkning av legemidler utenfor apotek.

Komiteens medlemmer har vært følgende: Direktør Sverre Iversen, Oslo, formann, ordfører Hans Chr. Brevig, Vestby, laborant Tor Kivle, Kragerø, distriktslege Carl Viggo Lange, Kristiansand S., høyesterettsadvokat Hans Nordhus, Oslo, direktør Fredrik Steen, Oslo, ordfører Knut Tjønneland, Bergen, apoteker Johan Totland, Oslo, og provisor, senere apoteker Reidar Vatne, Oslo. (...)

(NFT nr. 5/1958)

 

Norske vitaminprodukter på verdensmarkedet

Det er ikke mange norske fabrikker som har klart å gjøre seg gjeldende på verdensmarkedet. En av de få er Collett & Co. hvis vitaminpreparater i dag selges praktisk talt over alt i verden.

Firmaet, som i disse dager feirer sitt 25 års jubileum, ble startet av brødrene dr.ing. Emil Collett og ing. Ove Collett med det formål å fremstille velsmakende vitaminpreparater. Da de tilgjengelige leveroljekonsentrater varierte sterkt både med hensyn til vitamininnhold, smak og lukt, tok firmaet straks opp egen produksjon av A-D konsentrat. Ved iherdig og målbevisst forskningsarbeid er det etter hvert lykkes å fremstille lyse, praktisk talt smak- og luktfrie konsentrater hvis innhold av vitaminer ligger opptil 2000 ganger høyere enn i torskeleveroljen. (...)

(NFT nr. 17/1958)