NFT ønsker å hjelpe unge nyutdannede farmasøyter med en god overgang til arbeidslivet. Vi slipper derfor til unge med noen år i arbeidslivet bak seg, slik at de kan komme med tips om hvordan takle denne overgangen.
 

I dag: Anne-Linn Bjerke

Alder: 29 år

Stilling: Regulatory Affairs Manager hos Roche Norge

Uteksaminert: 2021

Antall år i nåværende stilling: Seks måneder


Hva skulle du ønske studiet hadde gjort for å gjøre deg forberedt til jobbsøking og arbeidslivet?

— Jeg kunne ønske vi hadde mer hospitering og gjerne plassert mer mot slutten av studiene. Jeg hadde stor glede av de hospiteringene vi hadde, og det åpnet øynene mine for hvor mange arbeidsplasser som finnes for farmasøyter. Ved å plassere hospiteringene senere i studieforløpet har nok flere løftet blikket litt fra pensumbøkene og er klar for å ta inn inntrykk fra arbeidslivet. Et veldig godt eksisterende tilbud på Universitetet i Oslo, som jeg selv brukte, er karrieresenteret, hvor man for eksempel kan få hjelp til å skrive CV og forberede seg til jobbintervju.

LES OGSÅ: Ferske farmasøyter forteller: Kristine Ricaud

Hva slags jobb siktet du på etter studiene, og hvorfor?

— Da jeg var ferdigutdannet, hadde jeg ikke helt bestemt meg for hva jeg ønsket å jobbe med, så jeg var veldig åpen og kikket på mange forskjellige stillinger. Jeg hadde hørt mye positivt om Statens legemiddelverk som arbeidsplass av bekjente, så da det åpnet seg en mulighet der, søkte jeg på den stillingen og fikk den. Etter hvert når jeg fikk landet i min første jobb, følte jeg at jeg fikk tid til å orientere meg mer i arbeidslandskapet, blant annet ved å snakke med erfarne kolleger på min nye arbeidsplass, og fikk da reflektert mer på hva jeg kunne tenke meg å jobbe med. Min erfaring var at det var vanskelig å ha det overblikket da jeg kom rett fra studiene og skulle søke jobb.

Er det vanskelig å komme inn i den delen av bransjen du jobber i?

— Både ja og nei. Det finnes mange type jobber i legemiddelindustrien, og noen av stillingene er selvsagt lettere for nyutdannede å søke på og få enn andre stillinger som krever mer erfaring. Men alle må starte et sted, og mitt inntrykk er at hvis man er lærevillig og har riktig match med arbeidsgiver, så behøver ikke mangel på erfaring være et hinder for å få jobb i industrien også som nyutdannet.

Hvordan gikk du frem for å få jobb?

— For å finne aktuelle jobber fulgte jeg med på stillinger som ble lagt ut på Finn og LinkedIn. Når man søker sin første jobb, stiller man ofte veldig likt med mange på sitt kull rent kompetansemessig, ettersom mange har arbeidserfaring fra apotek under studietiden. For å skille meg ut i søknadsbunken som nyutdannet, fremhevet jeg derfor i søknaden de tingene som skilte meg fra andre kandidater, som relevante sommerjobber utenfor apotek. Apotekerfaring er gull verdt, men farmasistudiet er lagt opp slik at man uansett var i praksis i apotek i et halvt år, så jeg gikk heller ikke glipp av den erfaringen. Når man skal søke sin første jobb, er det også fint å ha et nettverk man kan dra nytte av blant annet gjennom gode referanser.

LES OGSÅ: Ferske farmasøyter forteller: Bendik Nikolai Kvingan

Hvordan var det å være i jobbintervju?

— En intervjusetting kan virke skremmende og veldig formell, og jeg synes det er helt naturlig å være nervøs. Men husk at mange arbeidsgivere vektlegger tungt om du som person passer inn i teamet, og du bør derfor tilstrebe å være deg selv under et intervju selv om du er nervøs. Jeg opplevde at jeg var mindre nervøs og følte intervjuene gikk bedre hvis jeg hadde forberedt meg godt. Det kan for eksempel være å gjøre research på bedriften du søker hos, ha klar noen spørsmål du ønsker å stille til bedriften for å vise interesse, eller å ha tenkt gjennom noen punkter på hva du skal svare på de «klassiske» intervjuspørsmålene, slik at du vet du vil formulere deg godt selv om du er nervøs.

Hvordan var det å gå fra studier til jobb?

— Det er en overgang som har sine fordeler og ulemper. Du får en mye bedre økonomi og muligheten til å fordype deg innen et område du er interessert i, men samtidig er du ikke like fri lenger, og det forventes at du er selvgående i mye større grad. For meg føltes det som et veldig naturlig neste steg etter studiene, og overgangen opplevdes omtrent utelukkende positiv.

Hvor lenge var du i din første jobb?

— Halvannet år.

Hvordan var prosessen med å bytte jobb?

— Ettersom jeg var i et engasjement som ble forlenget flere ganger med seks måneder av gangen hos Legemiddelverket, hadde jeg holdt et øye med jobbmuligheter en periode før jeg søkte på den jobben jeg har i dag. Den første tiden i ny jobb var preget av mange nye inntrykk og en bratt læringskurve. Jeg var veldig heldig med arbeidsplassen og følte meg velkommen fra første stund.

Kan du beskrive en typisk arbeidsdag?

— Hovedoppgaven min er å sørge for at produktene til Roche til enhver tid tilfredsstiller alle krav fra helsemyndigheter. Det kan være lett å tenke at når et produkt har fått markedsføringstillatelse, er jobben gjort, men det er mye arbeid også etter markedsføring. Det kan periodevis være strenge tidsfrister jeg må forholde meg til, og det gjelder å disponere tiden godt. I løpet av en dag kan jeg jobbe med mye forskjellig, som utvikling og distribuering av opplæringsmateriell, innsendelse av utviklinger i kliniske studier, oppdatering av produktinformasjon eller oppdatere utseende på pakningen til legemidlet. Jeg har møter med teamet jeg er en del av, og månedlige møter med hele Roche Norge hvor de ulike avdelingene sjekker inn med hverandre.

Hva er ditt beste råd til nyutdannete farmasøyter?

— Ikke vær redd for å prøve og feile i yrkesvalget. Det finnes utrolige mye forskjellig en farmasøyt kan jobbe med, og det er ikke rart hvis du ikke vet helt sikkert hvilken retning innen farmasien du vil gå som nyutdannet. Prøv forskjellige områder, og ikke vær redd for å ta på deg midlertidige stillinger hvis det fører til at du får prøvd ut noe du er nysgjerrig på, for det vil også føre til at du bygger en bredere kompetanse.

Hva er den største nybegynnertabben du har gjort?

— Jeg har ingen spesifikk hendelse jeg kommer på, men generelt vil jeg si at jeg angrer på at jeg tidligere ikke har våget å si ja til utvidet ansvar og nye oppgaver uten å være 100 prosent forberedt. Etter hvert har jeg skjønt at jeg må bare hoppe i det og lære underveis i prosessen, og at ingen er eksperter i noe de prøver for første gang. Det har vist seg at ingenting er i virkeligheten så farlig som jeg først så for meg.

Dame foran bygning


(Publisert i NFT nr. 7/2023 side 46–47)