Har du et snev av interesse for farmasifagets opprinnelse og utvikling? Da ligger en litteraturskatt og venter på deg midt i hovedstaden. Ta turen til Oslo katedral­skoles gamle bibliotek, hvor cand.pharm. Kjell-Erik Andersens enestående samling på rundt 2500 bind åpenbarer seg. Andersen, som gikk bort i 2010, var bokelsker på sin hals. Hans store interesse for farmasihistorie og botanikk resulterte i en imponerende samling som spenner over sju århundrer. Det ­­kultur- og vitenskapshistoriske arkivet er til for å brukes. Snus inn fordums boktrykkerkunst, ta gamle legebøker og et utall europeiske farmakopeer i øyesyn. Unn deg et dykk ned i litteraturens fantastiske verden!

Les Katedralskolen skjuler en godt gjemt og unik farmasihistorisk bokgave

Brukerperspektivet blir dog ikke ­alltid like godt ivaretatt. Det kom frem på et ­seminar i regi av Nye metoder nylig. I ­­selv­ransak­elsens navn var «bruker­stemmen» tema, og ­arrangøren måtte da også tåle mye kritikk fra deltakerne. Pasient­organisasjoner mener at reell bruker­medvirkning har ­dårlige kår i prosessen med innføring av nye ­legemidler, utstyr og metoder i ­spesialisthelsetjenesten. De føler at de ikke blir hørt, og enkelte var svært så krasse i sine uttalelser om systemet. At brukerutvalgene kun har en observatør i Beslutningsforum, føles urimelig. Å sikre brukerrepresentanten stemmerett må ha ­førsteprioritet på veien til styrket medvirkning.

Les Nye metoder har lang vei til brukertillit

Sykehusinnkjøp fikk i 2018 ansvar for å gjennomføre anbud på hivlegemidler på vegne av de regionale helse­foretakene, og dermed gikk bølgene høyt i så vel ­fagkretser som den berørte kronikergruppen. Da anbudsvinneren var klar i fjor høst, påpekte kritiske røster at kun pris ble ­vektlagt, og ikke hensynet til forskjellen mellom ­legemidlene. Bytte av behandling for velfungerende, ­langtidsbehandlende hivpasienter og fare for dårlig etterlevelse og resistens­problematikk, var andre motargumenter. I slutten av ­november avgjøres den nye anbuds­konkurransen, og mange, ikke minst de hivsmittede selv, er spente på utfallet. Et ordtak sier at den vet best hvor skoen ­trykker, som har den på. Best mulig respons får man ved å kjenne sitt publikum. Er det ikke på tide å lytte til målgruppen om hvordan de opplever hverdagen som kronikere?

Les Hivsmittede Jens Harald venter spent på 21. november

(Publisert i NFT nr. 8/2019 side 5)