Per T. LundStyreleder i Legemiddelindustrien, Veronika Barrabés, reflekterer i NFT nr. 7/2022 rundt apotekenes roller og oppgaver. Kronikken viser noen av LMIs posisjoner inn i Apotekutvalget som utreder apotekenes fremtid.

LES OGSÅ: Apotekenes rolle i fremtidens helsetjeneste

Det er opplagt at legemiddelprodusentene og apotekbransjen har mange felles interesser, og at et god samarbeid vil være til beste for innbyggere og pasienter. Det er positivt å se at LMIs styreleder på mange områder deler denne oppfatningen.

På overordnet nivå er vi enige om beskrivelsen av fremtidens utfordringer. Behovet for helsehjelp blir større, og tilgangen på helsepersonell vil være begrenset. Dette betyr at Norge må utnytte all tilgjengelig helsekompetanse best mulig. Det betyr i sin tur at helsepersonellet i apotekene må brukes til å løse flere nye oppgaver.

Et opplagt område som Barrabés peker på, er vaksinering og rekvirering av vaksiner. Det er åpenbart at vaksinering hører hjemme i apotek, og vi deler selvsagt LMIs forventning om at Apotekutvalget åpner denne døren på vidt gap.

Savner apotekenes rådgiverrolle

Jeg håper imidlertid at vi kan få med oss LMI på å gå lengre på noen områder. Jeg savner at legemiddelindustrien trekker frem at apotekene har en viktig rolle i å sikre at pasientene  faktisk bruker de legemidlene industrien utvikler og selger, og at de bruker dem riktig. Apotekene har en viktig rolle som rådgiver for legemiddelbrukerne, slik Barrabés også påpeker.

Men apotekene kan gjøre mye mer for å sikre at pasientene får best mulig utbytte av legemiddelbehandling – altså at industrien opplever at produktene deres blir brukt og virker slik legen har tenkt. Strukturerte veiledningstjenester som Medisinstart og Inhalasjonsveiledning har nettopp dette formålet. Legemiddelindustrien burde heie på flere slike offentlig finansierte tjenester i apotek, fordi det vil være i pasientens og deres egen interesse.

Mer tjenesteinnovasjon

Legemiddelindustrien gir til kjenne en litt snever forståelse av utvikling og innovasjon. I apotekenes verden er tjenesteinnovasjon like viktig som teknologisk innovasjon. Hvis apotekene kan bidra til at flere pasienter kan klare seg selv, kan andre deler av helsetjenesten yte bedre tjenester til dem som virkelig trenger det.

Teknologi alene kan ikke redde fremtidens helsetjeneste. Det må jobbes smartere og med en bedre arbeidsdeling mellom helseprofesjonene. Trygg og riktig bruk av legemidler, som sikrer gode behandlingsresultater, kan sikkert delvis støttes med tekniske løsninger. Men ofte vil det trenges farmasøytisk kompetanse i møtet med pasienten for å komme helt i mål.

Oversikt over lagerbeholdningen løser ikke legemiddelmangelen

Legemiddelindustrien er, naturlig nok fordi det oftest er hos dem problemene oppstår, opptatt av hva apotekene kan gjøre når det gjelder legemiddelmangel. Apotekene gjør allerede en formidabel innsats på dette området, blant annet ved å lete med lys og lykte etter alternative løsninger når mangelen har oppstått. Å finne generiske alternativer og bruk av godkjenningsfritak er trolig de aller mest effektive redskapene apotekene har. De fleste mangelsituasjoner løses på ett eller annet vis når kunden står i apoteket. Å etablere nye digitale løsninger for lagerstatus i apotek løser ikke problemet, og heldigvis er det allerede ganske enkelt å finne lagerstatus i de aller fleste apotekene ved tre enkle søk i apotekkjedenes nettløsninger.

Det er gledelig å se at legemiddelindustriens øverste leder i veldig stor grad er på bølgelengde med apotekene når det gjelder innspill til Apotekutvalget. Her har jeg gitt henne noen nye innspill som jeg håper de vil ta med seg inn i innspurten av utvalgsarbeidet. Apotek og industri har mye å vinne på godt samspill til pasientens beste.