Gjennom å fokusere på apotek som en detaljist for legemidler argumenterer Katrine Lavik fra Konkurransetilsynet for at vilkårene til nettapotek bør revurderes. Det er to momenter som ikke belyses i dette: 

  • Fysiske apotek ivaretar flere funksjoner enn salg av legemidler som ikke eller vanskelig kan dekkes opp av nettapotek. 
  • Det fysiske pasientmøtet gir farmasøyten informasjon til å stille spørsmål som avdekker feil legemiddelbruk.

Les også: Konkurransetilsynet: —Fjern hindringane for nettapotek

Lokal helsetjeneste og beredskap

Et apotek er en del av den lokale helsetjenesten. Her kan pasienter møte autorisert helsepersonell med bachelor og mastergrad - helt gratis og lett tilgjengelig. Annet helsepersonell har en tilknytning til de lokale apotekfarmasøytene og bruker de som en kunnskapskilde til bedre legemiddelbehandling, enten gjennom generell legemiddelkunnskap eller spesifikt for enkelte pasienter.

Apotek er også en del av den lokale legemiddelberedskapen. Apoteket har et legemiddellager som er tilgjengelig umiddelbart, enten for den enkelte pasient som har gått tom eller ved hendelser som isolerer hele lokalsamfunn for eksempel ved ras. 

I rapporten fra Konkurransetilsynet fremgår det at særlig fysiske apotek i grisgrendte strøk rammes av nettapotek.

Feil legemiddelbruk 

Det er ikke nødvendig at alle legemidler hentes ut i fysiske apotek alltid, men det er neppe ønskelig at alle legemidler skal leveres ut per post. I fysiske apotek avdekkes daglig feil legemiddelbruk gjennom samtale med pasientene. Den som bestiller legemidler på nettapotek småprater ikke med farmasøyten i chatten, det er ikke engang sikkert at farmasøyter er til stede når legemiddelet bestilles. Dermed får ikke farmasøyten den informasjonen som gjør det mulig å oppdage feil legemiddelbruk.

Aktive valg

Lavik skriver ikke at fysiske apotek skal avvikles og Farmaceutene er enig i at betingelser for nettapotek bør sees på. Når man gjør det må imidlertid aktørene være bevisst på at 

  • fysisk apotek oppfyller flere behov enn legemiddelsalg til den enkelte pasient
  • vilkårene for nettapotek har betydning for konkurranseevnen og tilgjengelighet av fysiske apotek

Betingelsene for de to apotektypene må sees på i sammenheng og det må tas aktive valg slik at man støtter de helsetjenestene man ønsker å ha i lokalsamfunnet. På denne måten kan vi sikre at forbrukerne fremdeles har et reelt valg og at apotek kan ivareta sin funksjon som en leverandør av både legemidler og helsetjenester.