Den 1. juni var i overkant av 2000 kritiske helsepersonell vaksinert i apotek med første dose og hadde fått time for andre dose i samme apotek. Apotekene har startet innbyggervaksinering i to bydeler i Oslo og starter snart opp med vaksinering i ytterligere en bydel.

— Det er også mulig at vi vil tilby begrenset vaksinering i ytterligere seks bydeler, opplyser fagdirektør Hanne Andresen (bildet) i Apotekforeningen og anslår at 10 000 vil bli vaksinert i apotek før sommeren er over.

Les også: Lovisenberg Sykehusapotek er glad for å bidra i koronavaksineringen

Apotek og pasienter veldig fornøyd

— Hvordan synes dere det har gått?

— Vi er veldig fornøyde! Jeg vil først og fremst trekke frem alle medarbeiderne i apotekene som har vært utrolig positive og som har gjort en utmerket jobb. Vi har nok en gang fått bekreftet at vaksinering i apotek er en helt naturlig del av apotekhverdagen. Selve vaksineringen og det som gjøres i det enkelte apotek har blitt utført på en forbilledlig måte. Samtidig er det ingen hemmelighet at det har vært oppturer og nedturer i arbeidet med koronavaksinering. Spesielt gjelder dette å planlegge for vaksinering og hvor mange apotek som må involveres. Det har vært mange utfordringer som følge av stor usikkerhet knyttet til vaksineleveransene, og mye arbeid har vært gjort for å sikre at riktig antall personer kommer til apotekene per dag. Det har også vært krevende å få på plass systemstøtte. Tett samarbeid mellom kjedene, Apotekforeningen og leverandør har gjort at vi på rekordtid har implementert et nytt system i apotekene som blant annet inneholder timebok og sanntidsrapportering til SYSVAK. Med god støtte også fra Stiftelsen for fremme av norsk apotekfarmasi er bransjen nå godt rustet til nye spennende oppgaver innen vaksineområdet, slår hun ivrig fast.

— Og det aller viktigste: De som har fått satt vaksiner i apotek er veldig fornøyde!

Ikke så stort behov som forventet

I overkant av 30 apotek har satt koronavaksiner så langt, men det ser ikke ut til at alle 80 apotekene som gikk inn i avtalen kommer til å sette vaksiner.

— Som følge av at intervallet mellom dose 1 og 2 ble endret fra seks til 12 uker samtidig som tilfanget av vaksiner til kommunen ble redusert, er ikke behovet for bistand fra apotekene så stort som det var tidligere, forklarer Andresen som påpeker at koronapandemien har lært oss at ting endrer seg raskt.

— Slik situasjonen er, må vi planlegge uke for uke. Det vi imidlertid vet er at Oslo kommune også ønsker å benytte seg av apotek i vaksinasjonsarbeidet etter sommeren, men i hvilket omfang vet vi ikke i dag.

(Publisert i NFT nr. 5/2021 side 13)