Lavt forbruk av bredspektrede antibiotika og effektive tiltak mot spredning av resistente bakterier er oppskriften på å holde forekomsten av antibiotikaresistens nede. Det viser resultater i rapporten NORM/NORM-VET 2018 (Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler)fra Folkehelseinstituttet (FHI), Veterinærinstituttet og Mattilsynet som ble offentliggjort torsdag. 

Resultatene viser at strategiene mot antibiotikaresistens har vært vellykkede både i husdyrholdet og i helsevesenet i Norge. Bruken går ned på alle områder.

— Når det gjelder antibiotika hos mennesker, er den totale antibiotikabruken kontinuerlig redusert siden 2012. Bruken har gått ned med 24 prosent siden 2012. Også i 2018 fortsatte reduksjonen med 3 prosent sammenliknet med 2017, skriver FHI på sin nettside. 

Les også: Bekymring og optimisme rundt norsk antibiotikaforbruk

Kampen fortsetter

Områdedirektør Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet er glad den positive trenden fortsetter, men understreker at kampen mot resistens ikke er over. 
— Det er nødvendig med en kontinuerlig innsats for å bevare den gunstige situasjonen slik at antibiotika også i fremtiden vil være effektive for de som trenger det. For å kunne iverksette effektive tiltak, er det viktig med detaljert kunnskap om antibiotikaforbruket til mennesker og dyr, samt over forekomsten av resistente bakterier hos mennesker, dyr og i mat, sier han.

Flere multiresistente bakterier

På den negative siden viser rapporten at det er en jevnt økende forekomst av multiresistente bakterier i prøver fra norske pasienter. 

— Dette kan ofte settes i sammenheng med reisevirksomhet eller kontakt med helsetjenester i utlandet. Meldesystemet for infeksjonssykdommer (MSIS) registrerte 905 tilfeller av MRSA-infeksjon i 2018 mot 887 i 2016 og 763 i 2017.

NORM/NORM-VET

NORM-VET koordineres av Veterinærinstituttet på oppdrag for Mattilsynet. NORM NORM – Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober – koordineres av Universitetssykehuset Nord-Norge for Folkehelseinstituttet på oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet.