Apotek 1 gjennomførte et prøveprosjekt med migrenesamtaler høsten 2020. Det var et gratis tilbud for pasienter som hentet ut reseptbelagte migrenemedisiner, og innebar en ti minutters samtale med farmasøyt. Novartis, som markedsfører migrenelegemidlet erenumab (Aimovig), var økonomisk sponsor for prosjektet, men det kom ikke klart frem fra starten.

Samarbeidet, og inntrykket av at Novartis´ deltakelse ble forsøkt skjult, vekket oppmerksomhet og ble blant annet klaget inn av Norsk forening for allmennmedisin (NFA) til Rådet for legemiddelinformasjon. Legemiddelverket bestemte seg for å se om samarbeidet brøt reklameregelverket og sendte et varsel til Apotek 1 i desember. I februar konkluderte Legemiddelverket med at prosjektet er ulovlig. 

«Loven legger til grunn at det er et strengt faglige hensyn som er grunnlaget for legemiddelinformasjonen apotek kan gi til kunden. Dersom informasjon utformes i samarbeid med, og i tillegg sponses av aktører som har økonomiske interesser av at enkelte legemidler brukes mer, mener vi dette bevisst eller ubevisst kan påvirke informasjonen som gis til kunden.» står det i vedtaksbrevet. 

les også: Nye migrenemiddel og biverknader

Problematisk uansett om det er skjult eller ikke

Legemiddelverket har to punkter som er avgjørende for deres avgjørelse: 

«Punkt 1: Legemiddelverket mener samarbeidet mellom Apotek 1 og Novartis om undersøkelse /samtaleopplegg om migrene er i strid med bestemmelsen i apotekforskriften § 46 om at det skal fremgå hvem som har utarbeidet den medisinske informasjonen.»

«Punkt 2: Selv om det hadde fremgått at informasjonen var utarbeidet i samarbeid med Novartis, ville undersøkelsen etter Legemiddelverkets vurdering vært i strid med bestemmelsene om legemiddelreklame.»

Les også: Migrene – hva bør du vite?

Større samarbeid enn pasientsamtalene

Apotek 1 skrev i et svar på varselet fra Legemiddelverket at det som omtales som en undersøkelse, fordi det ikke oppfyller krav til en studie, allerede var stoppet. 

Kjeden påpekte også at Legemiddelverket har en for snever tilnærming til prosjektet. 

«[...] ved en gjennomgang av Legemiddelverkets beskrivelse av prosjektet får man en fullstendig «ubalansert» inntrykk av hva prosjektet dreier seg om «samarbeidet» som omtales av SLV fremstår som begrenset til innholdet i pasientsamtalene, men det er noe langt mer enn dette. Det er et omfattende internt opplæringsopplegg som strekker seg langt utover å gjennomføre pasientsamtaler med migrenepasienter i apotek.» anførte Apotek 1 til Legemiddelverkets varsel fra desember. 

Når det gjelder Novartis, skriver Apotek 1:

«Det er et helt bevisst valg at vi ikke koplet inn Novartis sitt navn, hverken i markedsføringen eller i selve samtalene. Grunnen til dette er enkel; dette er et prosjekt som Apotek 1 ene og alene er ansvarlig for og som fullt ut eies og styres av Apotek 1. Novartis bidrar inn i prosjektet med sin kompetanse på terapiområdet og med finansieringsstøtte til konkrete aktiviteter, men merkelappen «samarbeidsprosjekt» endrer ikke på det grunnleggende faktum at dette er et prosjekt som Apotk 1 alene er ansvarlig for.»

På forespørsel fra DM Phamra om hvorfor Novartis ikke var nevnt i pressemeldingen fra Apotek 1 i fjor, svarte prosjektleder Rebekka Gitlestad:

«Grunnen til at Novartis ikke var nevnt i pressemeldingen er en glipp fra vår side. De skulle selvsagt vært nevnt og det ble rettet opp i tidligere i dag.»