I følge Kantars helsepolitiske barometer bekymrer nordmenn seg for legemiddelmangel og ønsker legemiddelproduksjon i Norge. 

Hvert år spør Kantar den norske befolkningen om holdninger til helsepolitiske spørsmål. I år har Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) fått muligheten til å stille noen spørsmål om holdninger til legemidler.

Undersøkelsen viser også at mange får ikke tid til å snakke om legemidlene sine med fastlegen og ville følt seg tryggere hvis en farmasøyt kontrollerte legemiddellisten deres. 

Folk er bekymret for legemiddelmangel

Farmaceutene spurte blant annet om:

«Bør det være legemiddelproduksjon i Norge?»
og
«Har du eller noen du kjenner vært bekymret for ikke å få tak i de legemidlene du/de trengte?»

79 prosent av de spurte mener det bør være legemiddelproduksjon i Norge. De aller fleste (93%) begrunner det med at de mener vi bør være selvforsynte. 24 prosent mener vi bør ha produksjon for å sikre arbeidsplasser og 11 prosent mener det er viktig for å sikre eksportinntekter. 

47 prosent svarte at de selv har eller kjenner noen som har vært bekymret for ikke å få tak i nødvendige legemidler.

LES OGSÅ: Stortinget vil ha norsk legemiddelproduksjon

På tide at myndighetene tar tak

Leder i Farmaceutene, Birgitte Lloyd, påpeker at Farmaceutene kontinuerlig setter søkelys på legemiddelmangel i Norge. 

— Når vi i undersøkelsen ser hvor stor prosentandel av Norges befolkning som opplever uro rundt dette, enten for seg selv eller sine nærmeste, er det på tide at myndighetene tar systematisk tak i problemet, sier hun.

Farmaceutene ønsker seg blant annet et legemiddelmangelsenter for primærmedisin på samme måten som for spesialisthelsetjenesten. 

Farmaceutene mener også det bør være et enda mer målrettet fokus på hvordan vi skal tilrettelegge for legemiddelproduksjonsbedrifter i Norge. 

— Fremleggelsen av Veikartet for Helsenæringen var en start, men nå må vi se noe mer enn fagre ord, sier Lloyd.

LES OGSÅ: Legemiddelforsyningene er mindre sårbare enn mange tror

Årlig helsebarometer

Kantar Helsepolitisk barometer er en årlig undersøkelse som kartlegger befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål. Målingen har vært gjennomført siden 2016 og rapporten viser hvordan befolkningens holdninger endres i takt med skiftende regjeringer og det som ellers skjer i samfunnet.