Stortinget ba torsdag regjeringen umiddelbart gå i dialog med relevante produksjonsmiljøer med sikte på å inngå beredskapsavtaler for norsk produksjon av viktige legemidler og utrede og om mulig inngå forhåndskjøpsavtaler med private aktører som ønsker å etablere norsk vaksineproduksjon.

Leder i Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene), Urd Andestad, synes det er gledelige nyheter. 

— Vi er mange aktører som har jobbet for å få mer industri i Norge, og vi går i riktig retning. Det er flott at Stortinget har gått inn for beredskaps- og vaksineproduksjon i Norge. Det er etablert en enighet på tvers av de politiske partiene om at helseindustri er viktig, og nå setter de altså handling til ordene, sier hun.

Les også: Flere har planer om vaksinefabrikk i Norge

Frykter trenering

Stortingsvedtaket kommer i etterkant av et forslag fra Fremskrittspartiet hvor de hadde spesifisert tidsfrister, og representanter fra Frp og andre i opposisjonen uttrykte under debatten i Stortinget bekymring for at regjeringen vil trenere arbeidet.

Opposisjonsrepresentantene viser til at helseminister Bent Høie i respons på forslaget anbefalte Stortinget å ikke vedta forslaget, og at det i mai 2020 ble vedtatt å utarbeide en beredskapsmodell for norsk produksjon av viktige legemidler, uten at det har satt fart på arbeidet.

— Det har ikke skjedd, slo saksordfører Nicholas Wilkinsson fast da han la frem helse- og omsorgskomiteens anbefaling. 

Les også: Lite støtte til StatMed

Resistent mot informasjon fra regjeringen

Under debatten understreket Høie at regjeringen har startet arbeid med legemiddelberedskap og legemiddelproduksjon og ba opposisjonen lese informasjonen regjeringen gir dem. 

— Jeg tror flere på Stortinget har utviklet resistens mot å ta inn over seg informasjon de får av regjeringen sier, sa han. 

Utdanningsinstitusjonene må følge opp

Økt nasjonal produksjon vil gi økt behov for farmasøyter til industrien, og Andestad mener farmasiutdanningene må følge opp politikernes vedtak. 

— Da er det viktig at utdanningsinstitusjonene sørger for farmasøyter som har kunnskapen de trenger for å kunne begynne i industrien. Tilbakemeldingene fra studentene er også at de gjerne skulle hatt mer kontakt med industrien gjennom studiet, sier hun og legger til at Farmaceutenes studentrepresentanter i Bergen har allerede begynt å jobbe med dette.