I forbindelse med at Stortinget lovfestet Beslutningsforum i desember ba Stortinget om en evaluering av systemet for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Arbeidet har begynt og alle som ønsker kan komme med innspill på nettsidene til Helse- og omsorgsdepartementet. 

Foreløpig har det ikke vært et renn av innspill fra organisasjoner, foreninger og interessegrupper, men en rekke privatpersoner har kommet med innspill. Onsdag 4. mars hadde det kommet inn 23 innspill fra privatpersoner.

Innspillene varierer fra gjennomtenkte og åpenhjertige til de nær sjikanøse som avslutter alle setninger med utropstegn, og noen har litt av begge deler, men alle er mer eller mindre enig med Privatperson 2.

«Beslutningsforum må legges ned!»

Privatperson 20 utdyper poenget:

«Det særnorske og inhumane Beslutningsforum høster ingen særlig applaus verden over og vil uvegerlig komme til å gi Norge en internasjonal ripe i lakken på grunn av at det bryter med det lovverk som omhandler forsvarlig og adekvat pasientbehandling, samt med EØS-reglene, samtidig som det bryter med menneskerettighetene. Beslutningsforum synes nærmest å være et resultat av den økonomiske bulimi som New Public Management i virkeligheten er. Det går ikke an å måle menneskeliv i kroner og øre.»

Les også: Nå kan du uttale deg om Nye metoder 

Opphengt i kroner og øre

Argumentene handler mye om at beslutningsforum er for ensidig opptatt av budsjettene uten å se økonomien i helhet og kritikk av at det er en liten gruppe byråkrater som har siste ord. Direktørene i helseforetakene er ikke eksperter og vil alltid måtte sette legemidler opp mot andre poster på budsjettet som investeringer i sykehusenes infrastruktur. 

«Nye metoder er kanskje effektivt og økonomisk lønnsomt, men at en så liten gruppe mennesker skal ha ansvar for hvilke nye metoder som skal godkjennes på vegne av et helt folk, blir skremmende nærme et diktatur å regne.» skriver Privatperson 9, som legger til: «Inkluder folket, dra av nisseluene og lytt til majoriteten.»

Privatperson 15 er enig: «Det er en skam at Norge innfører medisiner lang tid etter andre mindre velstående land, det er en skam at de ikke tilbyr samme medisiner fordi de er «for dyre. Jeg heier på en mer empatisk human ordning hvor ikke kyniske økonomer veier liv og krone i samme hånd.»

Noen er mer forsiktig i sine innspill. 

«Jeg har selv uhelbredelig kreft. Og synes det er dumt at de som skal bestemme hva slags medisiner som skal kjøpes er direktørene i helseforetakene. Særlig med tanke på at enkelte foretak må gjennomgå store innsparinger. Her burde det være andre som ikke har denne tilknytningen til foretakene som hadde hatt ansvaret. Men at de ulike direktørene kunne kommet med innspill.» skriver Privatperson 10. 

Les også: Nye metoder har lang vei til brukertillit

Se til Danmark

Mange av innsenderne påpeker også det underlige i at det er såpass store forskjeller i hvilke medisiner som blir godtatt i Norge og i land vi ofte sammenlikner oss med.

«Hvorfor er behandlingstilbudene så my bedre i våre naboland? Vi er verdens nest rikeste land, burde ikke dette gjenspeiles i helsevesenet?» skriver Privatperson 13

Privatperson 5 sier: «Se til andre tilsvarende systemer i Europa og USA, med betydelig raskere evaluering og innføring enn Norge.»

Noen foreslår å følge eksemplene fra Sverige og Danmark blant annet med flere fageksperter i utvalget som avgjør. Andre mener også Norge bør samarbeide med andre land både for å avgjøre hvilke legemidler som skal tas i bruk, men også for å forhandle pris med produsentene. 

«Er behandling eller medisin godkjent i Eu/eøs, skal det automatisk implementeres i Norge.» foreslår Privatperson 11

«Om mulig bør vel Norge samarbeide med Skandinavia når det gjelder pris på medikamenter for å få beste pris raskt pga. mengde.» mener Privatperson 1.

Privatperson 6 er kort og klar i sin anbefaling som gjengis i helhet: «Jeg tenker at det hadde vært lurt å samordnet seg med Sverige og Danmark og at man får en mer faglig enn økonomisk tilnærming til hva som er best for folk som er alvorlig syke.»