Når legemidler kjøpt på apotek videreselges i illegale markeder fungerer det som et kvalitetssignal og problematikken med illegalt salg av legemidler forsterkes. 

— Det er derfor avgjørende at apotekansatte har rutiner og trygghet for å rapportere om mistanke av videresalg av A og B preparater. Samtidig vet vi at ulike apotek, som for alle andre organisasjoner, har ulike arbeidsmiljø og ledelse. Vi ønsker derfor å kartlegge om interne forhold vil påvirke rapporteringen om videresalg, sier professor ved Handelshøyskolen BI, Ragnhild Silkoset.

Hun forsker på salg av illegale legemidler og håper flest mulig farmasøyter og andre apotekansatte tar seg noen minutter til å svare på en spørreundersøkelse som skal kartlegge apotekansattes mistanke om videresalg av medisiner. 

— Studien vil kunne gi viktig kunnskap til andre land om hvordan norske apotek bidrar til å stoppe farlige markeder med illegale medikamenter, sier hun.

— Jeg håper derfor apotekansatte er med og bidrar inn i denne viktige forskning! 

LES OGSÅ: Norge fremdeles ikke signert avtale om legemiddelkriminalitet

Alle apotekansatte oppfordres til å delta i undersøkelsen

Apotekansatte kan svare på undersøkelsen og hjelpe til med viktig forskning på denne lenken. Alle som svarer på spørreundersøkelsen er anonyme, og det er ikke mulig å identifisere deltakerne. 

Trenger så mange svar som mulig

Silkoset opplyser at studien foreløpige har analyser som gir tydelige funn rundt antakelsene om organisasjon og rapportering, og hun har som mål å få publisert studien i en internasjonal anerkjent journal. 

— Men forskning krever data, og per i dag mangler jeg nok svar til at studien skal kunne tilfredsstille de metodiske kravene som stilles til forskning på dette nivået. Målet er å levere første utkast av artikkelen til journal review innen mai 2024, sier hun. 

 Forsker på falske legemidler og merkevarer

 Legemiddelprosjektet er en del av et større satsingsområde innenfor falske produkter (både medikamenter og merkevarer) og ser på hvordan disse illegale markedene kan bekjempes gjennom ledelse, blokkjedeteknologi og lovgivning.

LES OGSÅ: Legemiddelverifikasjon har blitt hverdag i apotekene