Kortsiktige likviditetsproblemer gjorde at Elverum kommune i slutten av mars ga Curida en bankgaranti på ni millioner kroner via sitt eget helkommunale selskap Flerbruksanlegget AS. 

Det tok ikke lang tid før styreleder i Curida, Per S. Thoresen, igjen ba om hjelp fra kommunen. Ifølge Østlendingen ba han i mai kommunen kjøpe hele Curidas eiendomsmasse i Elverum for 30 millioner kroner for å styrke egenkapitalen.

– Vi ønsker å selge eiendommen for å nedbetale gjeld og få mer egenkapital for å sikre nye investeringer fra eksisterende og nye investorer, opplyste Thoresen til Østlendingen.

LES OGSÅ: Fem fremgangsrike år i elverumskogen for Curida

Elverum kommune samarbeider med privat selskap

Kommunen som selv har trangt økonomisk handlingsrom, kan ikke kjøpe eiendommen på egenhånd og måtte finne en annen løsning. 

I følge Østlendingen ble løsningen at kommunalt eide Elverum Vekst AS ved datterselskapet EKI Utvikling AS og private YC Eiendom AS stifter et felles selskap. Dette selskapet skal kjøpe Curida Eiendom AS som består av 11 000 kvadratmeter bygg og 30 mål tomt og betale 15 millioner hver. For å styrke egenkapitalen i Elverum Vekst AS går Elverum kommune inn med 10 millioner kroner i aksjekapital.

Curida skal leie fabrikken og eiendommen tilbake på markedsmessige vilkår.

LES OGSÅ: Curida landet avtale på 800 millioner kroner

Enstemmig vedta om å kjøpe Curidas eiendom

Tidlig på morgenen onsdag gikk formannskapet enstemmig inn for å igjen hjelpe Curida. Saken skal gjennom kommunestyret før vedtaket er endelig.