Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) har mottatt signaler om at permitteringer kan være aktuelt, også i apotek, i forbindelse med koronapandemien.

Sammen med Farmasiforbundet i Parat har Farmaceutene derfor bedt Arbeids- og sosialdepartementet om å endre Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) for å sikre at våre medlemmer som eventuelt blir permittert kan beholde medlemskapet i POA mens de er permittert.

«På vegne av arbeidstakerne i POA anmoder vi departementet om at ordningen endres tilsvarende det som gjelder for ansatte i fristilte virksomheter med pensjonsordning i SPK, slik at våre medlemmer som måtte bli permittert gis mulighet til å opprettholde medlemskapet i POA i den perioden de måtte være permittert.» skriver leder i Farmaceutene, Rønnaug Larsen og leder i Farmasiforbundet, Irene Hope i brevet til departementet.

Les også: Farmasøyter tjener ikke på å stå lenge i jobb

Vil ha samme ordning som SPK

Slik Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) er regulert i dag vil «De som blir permittert av arbeidsgiver blir utmeldt av apotekordningen. Utmelding rapporteres dagen før permitteringen starter».

Ansatte i fristilte virksomheter med pensjonsordning i SPK (Statens pensjonskasse) «... som blir permittert får permisjon uten lønn. Dette innebærer blant annet at de er forsikret for uførhet og død i permitteringsperioden. Du som arbeidsgiver skal rapportere permitteringer som permisjon uten lønn fra det tidspunktet permitteringen starter. Dette gjelder selv om arbeidsgiver betaler lønn de to første dagene. Permitteringer som varer under en måned skal ikke rapporteres til oss.» ifølge SPKs nettside.

Tror ikke mange vil permitteres

Larsen mener det er vanskelig å spå om det faktisk blir noen permitteringer i apotek. Det kan være hvis for eksempel et apotek må stenge over lengre tid og de ikke får omplassert de ansatte, men hun beroliger med at det antakelig ikke vil ramme mange.

— Det burde ikke dreie seg om mange, siden apotekene får lov til å ha åpent, og det vanligvis er mangel på farmasøyter, sier hun. 

— En fordel med kjededrift er at man i ekstraordinære situasjoner kan omplassere personell for å unngå permitteringer, og jeg tror og forventer at apotekkjedene tar vare på sine ansatte på best mulig måte, legger hun til.