Etter høye søkertall ved alle studiesteder under pandemien har søkertallene falt tilbake på farmasi som på de fleste andre fag. Søknadene på farmasistudier har også sunket under søkertallene fra før pandemien.

Samordna opptak har publisert søkertall fra 2015. Da var det 631 søkere som hadde farmasi som førstevalg, mens det er 512 i år (Høyest i den perioden var 770 i 2017). Samtidig har antall studieplasser gått fra 222 i 2015 til 272 i år.

LES OGSÅ: Godt med søkere på mastertilbud for farmasøyter fra utenfor EU

Storbyuniversitetet øker

Oslomet har flest søkere og en liten oppgang fra i fjor. På sine 90 plasser har de 1112 søkere, hvorav 214 har Oslomet som førstevalg mot fjorårets henholdsvis 1065 og 230. 

Universitetet i Oslo har 840 søkere, med 161 førstevalgsøkere, på sine 78 plasser i år mot 904 søkere, 183 som førstevalg, i fjor. 

Universitetet i Bergen har 545 søkere, hvorav 69 førstevalgsøkere, på 24 plasser. I fjor var tallene henholdsvis 613 og 71. 

LES OGSÅ: Mange vil ta master i farmasi på Oslomet

Nedgang i nord

UiT - Det arktiske universitetet har 371 søkere hvorav 41 er førstevalgsøkere på sine 50 plasser.  I fjor hadde de 513 søkere, hvorav 70 førstevalgsøkere.

Nord universitet har 238 søkere, hvorav 26 førstevalgsøkere på 30 plasser mot fjorårets 308 og 45.

LES OGSÅ: Farmasi har mange jobber og mange studiesøkere, men få studieplasser

Graf som viser antall søkere og antall studieplasser på farmasi 2015-2024

LES OGSÅ: De fleste som tar master i farmasi er glad de gjorde det