Oslomet storbyuniversitetet starter sin nye masterutdanning i farmasi i høst, og de har fått 249 søkere, som er 9,6 søkere per plass. Oslomet har fått 20 plasser og regner med å ta inn 26 studenter i høst. 

—  Søketallene til master er veldig bra, sier en fornøyd studieleder ved Farmasi, Anne Berit Walter. Hun har jobbet lenge for å få en master til Oslomet, og gleder seg til å endelig få ta imot masterstudenter.

Les også: Oslomet får master i farmasi

Nedgang i søkere på master i Tromsø

Betydelig flere reseptarer ønsker å bygge videre med master på Oslomet fremfor UiT Norges arktiske universitet som ifølge programkoordinator ved Institutt for farmasi, Janne E. Mjelle, har 134 søkere på 36 studieplasser på masterutdanningen. Men det ser ikke ut som den nye masteren har påvirket søkertallene ved UiT som har ganske stor nedgang i forhold til i fjor da de hadde 165 søker, men tallene er på linje med tallene fra de mer normale årene 2020 og 2019 på henholdsvis 147 og 130. 

Ved NTNU opplyser programrådsleder farmasi Siver Moestue at årets søkertall på master i farmasi var med 143 søkere så godt som identisk med fjorårets 145. NTNU har 20 masterplasser.

Færre søkere hos alle

Som de fleste andre høyere utdanninger opplever alle farmasiutdanningene større eller mindre nedgang fra i fjor. 

Oslomet har minst nedgang med sine 252 førstevalgsøkere på sine 90 plasser. En færre en i fjor. 

UiT fikk 47 førstevalgsøkere på deres 50 plasser, mot 52 søkere i fjor. 

Universitetet i Nord fikk 68 førstevalgsøkere på sine 30 plasser, mot 84 i fjor. 

Universitetet i Bergen har 74 førstevalgsøkere på 29 plasser mot 86 i fjor.

Universitetet i Oslo har 170 søkere på 78 plasser mot 219 i fjor. 

Les også: Flere studieplasser i farmasi, enda flere søkere

Endringer: NTNU lagt til 4. mai.