14 kommuner i Troms og Finnmark lyste i høst ut et samlet anbud på legemiddelinnkjøp.  Kun én leverandør, Apotek 1, leverte tilbud. Anbudet åpnet for å velge hvilke kommuner de ville gi tilbud til, og tilbudet omfattet derfor ikke Gamvik, Ibestad, Karasjok, Lavangen, Målselv, Salangen og Sør-Varanger.

Øst-Finnmarkrådet mener det er bekymringsverdig, og i et brev til nærings- og fiskeriminister Iselin Nybø, helse- og omsorgsminister Bent Høie, direktør i Statens legemiddelverk, Audun Hågå, og direktør i Konkurransetilsynet, Lars Sørgard, ber rådet om at myndighetene griper inn og sørger for at markedet for legemidler fungerer. 

«Øst-Finnmarkrådet mener dette er en veldig uheldig utvikling og tvinger kommunene i Troms & Finnmark til å bryte loven om offentlig anskaffelse. Dette er et samfunnsproblem som bør løftes på politisk nivå, både kommunalt, regionalt og nasjonalt.» skriver rådet. 

Fortvilet 

Fungerende ordfører Pål Gabrielsen i Sør-Varanger er fortvilet ifølge ifinnmark.no.

– Vi er ikke særlig positivt innstilt til dette resultatet. Det viser at vi er en brikke i et økonomisk spill om hva som er mest lønnsomt. Istedenfor burde jo dette ha vært en grunntjeneste med leveranser på lik linje over hele landet, sier han til ifinnmark.no.

– Vi er bekymret for prisen på den ene siden, og kvaliteten på den andre. Usikkerheten rundt hva som skjer med leveransene er stor. Hva om vi ikke får får nok medisiner? Kanskje fører det til at vi må etablere eget medisindepot. Vi er på ville veier når det gjelder forutsigbarhet.

SV tar opp saken i Stortinget

På Stortinget er også Nicholas Wilkinson fra SV bekymret. Han har tatt opp saken gjennom et skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie. 
— Hvilke tiltak vil statsråden innføre for å sikre at alle kommuner i hele landet kan være trygge på å få tilgang på medisiner uten å måtte bryte loven, spør han.

Les også: Nicholas legger hele hjertet i kampen mot antibiotikaresistens

Urimelig å skylde på apoteket

I en kommentar til ifinnmark.no påpeker Apotek 1 at det er anbudsgiver som har åpnet for å gi tilbud til ulike kommuner, og at de har strukket seg langt for å gi tilbud til flest mulig. De opplever at problemet blir rettet som en kritikk mot dem og finner det urimelig. 

— Ingen andre aktører har gitt tilbud, så det oppleves helt urimelig at vi – som eneste aktør som faktisk har inngitt tilbud – blir gjenstand for kritikk, sier Silje Ensrud, kommunikasjonssjef i Apotek 1, i en e-post til ifinnmark.no.

Ensrud påpeker samtidig at leveringsplikten sikrer at alle kommunene uansett får medisinene de trenger.

Les også: Apotek 1 skryter av ansatte og gir alle bonus

Vil kjøre nytt anbud

Finnut Consult har hatt ansvaret for prosessen på vegne av kommunene, og Bjørnar Pedersen i Finnut påpeker også til ifinnmark.no at det ikke har vært krav i anbudet om å lever til alle kommunene. Han opplyser at de vil kjøre nytt anbud med kommunene som falt utenfor, men er usikker på om de endrer anbudet. 

— Vi skal se på om vi skal kjøre samme anbudsprosess som sist, men det er mulig at vi gjør noe annerledes, sier han til ifinnmark.no.

Manglende kompetanse på legemiddeldistribusjon

Leder i Norges Farmaceutiske Forening, Rønnaug Larsen, synes det er uheldig for kommunene som faller utenfor anbudet, men påpeker at alle apotek i Norge har leveringsplikt på legemidler og vanlig medisinsk utstyr til alle kunder som etterspør dette. Her dreier deg seg om pris, ikke tilgjengelighet.  

Hun tror problemet skyldes lite kunnskap om legemiddeldistribusjon hos de som lager anbudene.  

— Det er anbudsansvarlig som angir hvilke kontraktsvilkår og konkurranseregler som gjelder for anbudskonkurransen. Og trolig burde nok flere offentlige oppdragsgivere generelt ha bedre kompetanse på markedet, økende kvalitetskrav og kompleksitet i å skulle levere legemidler i et langstrakt og temperatursvingende land som det Norge er.